Start van een toekomstgericht energiebeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Start van een toekomstgericht energiebeleid

Sara Van Dyck

vrijdag 11 januari 2013

2013 mag dan wel een overgangsjaar lijken naar de moeder der verkiezingen in 2014, voor het energiebeleid is het dit allerminst. Er staan dit jaar immers nog heel wat cruciale beslissingen op stapel.

Behoort kernenergie echt tot het verleden?

Vorige zomer besliste de federale regering om twee oude kernreactoren (Doel 1 en 2) te sluiten in 2015. De levensduur van de oudste kernreactor van Tihange wil ze nog met 10 jaar verlengen. Luttele weken na deze beslissing moesten andere kernreactoren (Doel 3 en Tihange 2) noodgedwongen stilgelegd worden omwille van vermeende scheurtjes in de reactorwand. Door het plots uitvallen van deze grote elektriciteitscentrales, belandde het debat over de bevoorradingszekerheid opnieuw hoog op de politieke agenda. De grote afhankelijkheid van verouderde kerncentrales maakt ons duidelijk kwetsbaar.

Dit jaar zal blijken of onze politici hier lessen uit trekken. Breken ze definitief met kernenergie als oude technologie van het verleden of worden Doel 3 en Tihange 2 ondanks mogelijke veiligheidsrisico’s toch terug opgestart? Verankeren ze de beslissing over de kernuitstap nu ook effectief wettelijk? En, hoe denken onze politici het debat over de bevoorradingszekerheid te gaan voeren? Zullen ze daarbij eindelijk oog hebben voor het gigantische energiebesparingspotentieel in ons land of houden ze het op het subsidiëren van nieuwe fossiele elektriciteitscentrales? En, durven ze de ware nucleaire monsterwinsten eindelijk afromen?

Naar 100% hernieuwbare energie

Eind 2012 bleek uit een studie van de energieministers dat ons land voor 100% op hernieuwbare energie kan draaien. De hamvraag is nu of onze beleidsmakers met deze studie aan de slag gaan en een beleid in de steigers zetten om deze omslag mogelijk te maken. De recente beslissing van het Vlaams parlement om met alle parlementen over 100% hernieuwbare energie een gezamenlijke energiecommissievergadering te organiseren is alvast een stap in de goede richting.

Het aangekondigde Vlaams actieplan hernieuwbare energie zal ook aantonen of het menens is voor onze Vlaamse beleidsmakers. Krijgen we eindelijk de langverwachte langetermijnvisie voor ons energiebeleid? Durven ze nu volop de kaart trekken van echt groene hernieuwbare energie? Wat ons betreft, mogen ze de plannen voor de grootschalige en energieverspillende biomassacentrale Langerlo in Genk, daarbij meteen opbergen.

Hoog tijd voor een ambitieus energiebesparingsbeleid

Willen we onze oude kerncentrales sluiten en overstappen naar een volledig hernieuwbare energievoorziening, dan is en blijft energiebesparing een sleutelwoord. Ook daar staan we op een keerpunt. Onder impuls van de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn, moet ons land immers werk maken van een vernieuwd energiebesparingsbeleid. Het moment om het onderste uit de kan te halen en te kiezen voor een grotere bevoorradingszekerheid, minder CO2-uitstoot en een beheersbare energiefactuur. De aanscherping van de energienormen voor nieuwe gebouwen en de verdere uitwerking van een energierenovatieprogramma voor bestaande gebouwen, vormen op dat vlak alvast een mooie lakmoesproef.