Startnota 'Winkelen in Vlaanderen' goedgekeurd | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Startnota 'Winkelen in Vlaanderen' goedgekeurd

Erik Grietens

woensdag 25 augustus 2010

Op haar laatste vergadering voor de zomervakantie keurde de Vlaamse regering de nota ‘Winkelen in Vlaanderen’ goed. Deze nota van minister-president Kris Peeters bevat de krachtlijnen van het beleid dat de Vlaamse overheid wil voeren op het gebied van de inplanting van detailhandel. De regering kiest met deze nota duidelijk voor verweving van winkels in stads- en dorpscentra. Er wordt zeer terecht vastgesteld dat grote distributiecentra zich veelal buiten de stad vestigen, waar meer ruimte beschikbaar is en gronden goedkoper zijn. Ze trekken consumenten aan vanuit de stad, wat zorgt voor meer autoverplaatsingen. Tegelijk verliezen lokale handelszaken consumenten, daardoor verliezen de kernen aantrekkingskracht en levendigheid en komt er meer leegstand.

Een oordeelkundig beleid kan volgens de nota deze problemen vermijden. Het beleid moet een evenwicht zoeken tussen kernversterking en het vermijden van verdere lintbebouwing enerzijds, en het aanbieden van goed gekozen locaties voor ruimtebehoevende detailhandel anderzijds. Daartoe zal nog dit jaar een omzendbrief “Kernversterking en winkellinten” worden opgemaakt, met een afwegingskader voor stedenbouwkundige aanvragen. Verder wil de Vlaamse regering handelaars en gemeentebesturen ondersteunen voor investeringen in een kernversterkend beleid. 

De nota bevat dus tal van goede uitgangspunten en vertrekt van de juiste intenties. Merkwaardig genoeg staat de nota haaks op het  beleid dat momenteel door de Vlaamse regering wordt gevoerd. Zo keurde deze regering, via een brownfieldconvenant, de inplanting van een nieuw shoppingcentrum aan het viaduct van Vilvoorde goed, even groot als dat van Wijnegem. Begrijpen wie kan. Toch blijven we hopen op beterschap, want zoals Kris Peeters in zijn startnota aangeeft, moet het beleid een tandje bijsteken om kernversterking waar te maken.