Statiegeld kan vrijwel gratis worden ingevoerd

Statiegeld op flesjes en blikjes kan al voor 4,1 miljoen euro worden ingevoerd. Dat blijkt uit de zojuist afgeronde statiegeldstudie van de OVAM. Volgens de studie zorgt de invoering van statiegeld voor een vermindering van het zwerfvuil van 40 procent en helpt het ook om de recyclage van plastic flessen te verbeteren. Rob Buurman van Bond Beter Leefmilieu: “De invoering van statiegeld kost vrijwel niets, maar heeft een enorme impact op het leefmilieu. Economie en ecologie gaan hier hand in hand.”

De studie heeft vijf statiegeldscenario’s doorgerekend. Het vijfde scenario kost de maatschappij in totaal 4,1 miljoen euro en gaat ervan uit dat statiegeld wordt geheven op petflessen en op blikjes. De lege flessen en blikjes kunnen bij de supermarkt worden ingeleverd waarop de consument het statiegeld terugkrijgt. Vlaams minister van Omgeving Schauvliege (CD&V) heeft reeds de opdracht voor een nieuwe studie gegeven waarin de concrete implementatie van het vijfde scenario wordt uitgewerkt.

Gedaan met profiteren voor verpakkingssector

Bij de invoering van statiegeld zullen de kosten voor de opruiming van het zwerfvuil en het ledigen van straatvuilbakjes met 20,1 miljoen euro afnemen. Daar staat tegenover dat de kosten voor de distributie en de drankensector toenemen. Rob Buurman: “De invoering van statiegeld is een tax shift: overheden besparen op het opruimen van zwerfvuil en leggen de kosten bij de bedrijven die daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Jarenlang heeft de verpakkingssector kunnen profiteren van de inspanningen van de overheden. Door statiegeld wordt die vorm van subsidiëring afgeschaft.”

De studie heeft de ecologische en sociale baten van een zwerfvuilsysteem niet doorgerekend. Volgens een Schotse studie zou statiegeld een CO2-besparing van £1,5 tot £5 miljoen opleveren. Bovendien berekende het bureau het prijskaartje van de indirecte problemen die het zwerfvuil van eenmalige drankverpakkingen veroorzaakt, waaronder een stijging van de misdaad en een daling van de vastgoedwaarde. Die verborgen kosten bedragen niet minder dan £205 miljoen. “Wie kijkt naar de totale kosten, kan niet anders concluderen dan dat statiegeld zowel economisch als ecologisch de beste keuze is”, besluit Rob Buurman.

Statiegeld