Steenkool leeft van groenestroomcertificaten

Vlaanderen geeft steenkoolcentrales die ook biomassa verbranden groenestroomcertificaten (GSC). Enkel dankzij die certificaten zijn steenkoolcentrales goedkoper dan gascentrales, blijkt uit berekeningen van het VITO. Toch levert het toevoegen van biomassa slechts een kleine milieuwinst op. De vergoedingen die de steenkoolcentrales in de vorm van GSC ontvangen staan niet in verhouding tot de geleverde milieuwinst. Het systeem van GSC houdt zo een zeer vervuilende energieproductiemethode de hand boven het hoofd.  

In haar reactie bevestigt minister van Leefmilieu en Energie Hilde Crevits het probleem. Ze geeft aan dat de regering de waarde van de certificaten wil verlagen. Die verlaging moet dan wel meer dan de helft bedragen, blijkt uit de VITO-cijfers.

Electrabel ontkent alles natuurlijk. Zij willen uiteraard liefst voort blijven doen zoals ze bezig zijn.

Groene warmte