Steenkool mag tot 2024 blijven vervuilen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Steenkool mag tot 2024 blijven vervuilen

Sara Van Dyck

vrijdag 25 juni 2010

Steenkoolcentrales kunnen de komende jaren onbeperkt blijven vervuilen, op voorwaarde dat ze voor 2024 de deuren sluiten. Centrales die ook daarna open willen blijven, moeten wél hun verzurende en fijn stof emissies naar beneden halen. Dat stelt de Europese emissierichtlijn waarover vorige week een informeel akkoord werd bereikt.

De richtlijn legt nu voorwaarden op om de uitstoot van industriële installaties te beperken en vervangt hiermee de verscheidene bestaande wetgevingen over luchtkwaliteit. Met de richtlijn wil Europa het gebruik van “best beschikbare technieken” stimuleren. Dit zijn de economisch en technisch haalbare technieken die het best scoren op het vlak van milieubescherming.

Hoewel er door de invoering van de nieuwe wetgeving verbeteringen zijn, blijkt de richtlijn na jaren onderhandelen jammer genoeg uitgehold door talrijke uitzonderingen. Daarnaast kunnen landen, op voorwaarde dat de Europese Commissie hun “nationaal overgangsplan” goedkeurt, uitstel krijgen tot 2020 om ervoor te zorgen dat hun industrie aan de emissiegrenswaarden van de richtlijn voldoet.

De uitzondering voor steenkoolcentrales is een regelrechte ramp voor ons milieu en het klimaat. De uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden bij deze zeer vervuilende vorm van elektriciteitsopwekking is verantwoordelijk voor verzurende regen en heeft een zeer negatieve impact op onze gezondheid en de bodem- en waterkwaliteit. Bovendien zijn stikstofoxiden verantwoordelijk voor de vorming van fijn stof dat een zeer nefast effect heeft op onze gezondheid. Op al deze parameters scoort ons land bijzonder slecht. We werden hiervoor al door Europa op het matje geroepen.

Europa blijkt gezwicht voor de druk van de industrie. Hiermee wordt een enorme kans gemist om de luchtvervuiling aan te pakken. Onze beleidsmakers beslissen hiermee om vervuilende industrieën ongestoord winst te laten maken, terwijl de burgers zullen moeten opdraaien voor de gigantische gezondheids- en milieukosten. Na jaren progressief Europees milieubeleid, ziet het ernaar uit dat de industrie het bij de nieuwe Europese Commissie terug volledig voor het zeggen heeft.