Steenkool waar het thuishoort: onder de grond | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Steenkool waar het thuishoort: onder de grond

Sara Van Dyck

dinsdag 8 maart 2011

Deze week woonde Bond Beter Leefmilieu de plechtige begrafenis van steenkool bij. Deze begrafenis was het symbolische overhandiging van de petitie Bankroet. Met deze petitie riep Netwerk Vlaanderen in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace, Friends of the Earth en de KWB, banken op om niet meer te investeren in steenkoolcentrales. Zo’n 4000 mensen ondersteunden deze vraag door de bankroet petitie te ondertekenen. Onder de ondertekenaars ook enkele bekende namen, zoals Mathias Declercq (Open VLD), Vera Dua (Groen!), Bert Anciaux (sp.a) en Siegfried Bracke (N-VA). Ondanks de openlijke steun van deze politici, blijft een concreet politiek antwoord op deze oproep, jammer genoeg nog steeds uit.

De steenkool rouwstoet hield halt bij de Brusselse hoofdkantoren van BNP Paribas, ING en Deutsche Bank. Deze banken spelen namelijk een cruciale rol in het steenkoolverhaal. Uit een onderzoek van Netwerk Vlaanderen, waaraan BBL meewerkte, (‘Bankiers op Hete Kolen’ ) blijkt dat de onderzochte banken (BNP Paribas, KBC, Dexia, Citibank, Deutsche Bank, ING en AXA) in de periode 2008-2009 voor minstens € 18,5 miljard investeerden in E.ON, RWE en Vattenfall – energiebedrijven die strategisch inzetten op het bouwen en uitbaten van steenkoolcentrales.

Willen we onze klimaatdoelstellingen halen, moeten we zo snel mogelijk afscheid nemen van steenkool als energiebron. Banken spelen daarin een cruciale rol, hun investeringen in vervuilende steenkoolcentrales kunnen alle andere klimaatinspanningen teniet doen. Met deze actie werden de banken uitgenodigd om steenkool voor eens en voor altijd te begraven en het te laten waar het thuishoort: onder de grond.