Steenkoolcentrale van E.ON zou zorgen voor 6 miljoen ton extra CO2 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Steenkoolcentrale van E.ON zou zorgen voor 6 miljoen ton extra CO2

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

dinsdag 22 juni 2010

Persbericht Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt, WWF

Vanavond licht energiereus E.ON in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo haar plannen toe voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Het bedrijf zoekt daarbij naar een ‘herkansing’, nadat haar eerdere aanvraag was afgewezen en Vlaams minister-president Kris Peeters zich uitdrukkelijk heeft geëngageerd dat er geen steenkoolcentrale in Antwerpen zou komen. Bond Beter Leefmilieu wijst het project af. De geplande centrale zal jaarlijks 6,3 miljoen ton CO2 de lucht inblazen. Dit komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen wagens of 8% van de totale CO2 uitstoot in Vlaanderen. Er zouden ook grote hoeveelheden fijn stof worden uitgestoten.

De bouw van een nieuwe steenkoolcentrale valt niet te verzoenen met de Vlaamse en Europese klimaatbeleidsdoelstellingen. De belofte van E.ON om CO2 af te vangen en op te slaan, is irrelevant. De beloofde techniek om dit te realiseren zal volgens de meest optimistische schattingen pas in 2020 op commerciële schaal beschikbaar zijn. Aangezien de wereldwijde broeikasgasuitstoot volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) moet pieken tegen 2015 om een drastische klimaatverandering te vermijden, is het niet verantwoord om nu zonder garantie van opslag van CO2 een bijkomende steenkoolcentrale te bouwen. De beloofde techniek is bovendien erg duur en zal een negatieve impact hebben op het energierendement en het waterverbruik van de centrale. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het transport en de opslag van CO2 nog hoogst onzeker.

Nadat de eerste aanvraag van E.ON werd afgewezen, produceert het bedrijf nu een aantal nieuwe ‘argumenten’ om alsnog haar slag thuis te halen. Het zwaarste argument is ongetwijfeld dat het E.ON-project een belangrijke randvoorwaarde is voor het aantrekken van nieuwe investeringen naar chemiebedrijf Bayer. Dit omdat Bayer gebruik zou kunnen maken van de warmte en stoom op de site. Indien Bayer nood heeft aan bijkomende warmte- en stoomleveringen, kunnen hiervoor alternatieve oplossingen dienen.

Niet enkel de broeikasgassen vormen een probleem. Antwerpen is momenteel al een knelpuntregio op het vlak van luchtverontreiniging en fijn stof. Zo werd ons land door Europa nog op het matje geroepen omdat we niet voldoen aan de normen voor fijn stof. Iedere bijkomende emissie is dan ook te veel en bijkomende emissies moeten daarom zo laag mogelijk zijn. De impact van de nieuwe steenkoolcentrale zal op dit vlak groter zijn dan milieuvriendelijke alternatieven zoals hernieuwbare energie of een gasgestookte centrale. Dit wordt door E.ON onder de mat geveegd. Deze alternatieven scoren in het milieueffectenrapport nochtans op alle milieu-aspecten beter. Deze alternatieven worden door E.ON zonder schroom weggeschreven. Bond Beter Leefmilieu zal dan ook samen met de andere grote milieuorganisaties Greenpeace, WWF en Natuurpunt bezwaar indienen tegen de milieuvergunningsaanvraag. De milieuorganisaties rekenen erop dat minister-president Peeters zich aan zijn woord houdt en de plannen voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen afkeurt. Zoniet dwingt hij ons land op een klimaatschadelijk pad.

Contact: Sara Van Dyck, 0485 92 31 12