Steenkoolgas, nu ook in uw gemeente | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Steenkoolgas, nu ook in uw gemeente

Jonathan Lambregs

zondag 28 april 2013

Minister Schauvliege gaf vrijdag toestemming aan nv Mijnen om op zoek te gaan naar steenkoolgas in de Limburgse Kempen. De nv Mijnen verwerft zo het alleenrecht voor zes jaar om te onderzoeken of de ontginning van steenkoolgas economisch interessant is. Maar is steenkoolgas sociaal en ecologisch wel zo interessant? De praktijk leert ons dat de ontginning van steenkoolgas heel wat impact heeft op het milieu. Niet de minimale baten, wel de kosten worden toebedeeld aan de lokale gemeenten.

Volgens de VITO (Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling) zit er 7 miljard kubieke meter methaan- of steenkoolgas verstopt in de steenkoollagen van het vroegere mijnbekken. Nv Mijnen, een joint venture van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) en het Australische Dart Energy kan met die hoeveelheid de helft van Limburg voor 20 jaar van gas voorzien. Interessant hoor ik u al denken, maar bekeken in het perspectief van België met een jaarlijks verbruik van 17 miljard kubieke meter gas, is dat een druppel op een hete plaat. Hetzelfde valt te zeggen over de impact op de gasprijs. De ontginningskosten zijn in Belgie veel hoger dan in het wilde westen, de bakermat van de onconventionele gasbronnen.

Limburg klimaatneutraal

De ervaring van boringen in de VS leert ons dat de ontginning van steenkoolgas gepaard gaat met heel wat lokale en globale milieuimpact. De grote hoeveelheden opgepompt water brengen methaangas en nucleaire deeltjes naar boven met risico op verontreiniging van grond- en oppervlakte water. Als gevolg van de vrijgekomen holten in de steenkoollagen baant ondiep grondwater zich verder een weg naar diepere aardlagen. Zo verdwijnt beschikbaar zuiver grondwater voor mens, dier en natuur.

De uitstoot van steenkoolgas - genomen over de hele levenscyclus - verschilt weinig met die van steenkool, een van de meest vervuilende energiebronnen. Onconventioneel gas voorstellen als een groene energievorm houdt dus weinig steek. Indien Limburg de voorgenomen klimaatdoelstellingen wil halen, zal ze zelf vriendelijk moeten bedanken voor het vrijgekomen gas.

Limburg fietsparadijs

De booractiviteiten hebben een verontrustende impact op de natuur en het landschap. De infrastructuur zoals kilometers pijpleidingen, honderden boortorens, en weginfrastructuur nestelen zich tussen het toeristische bronsgroen eikenhout. Een aangename fiets- of wandeltocht om een frisse neus te halen, zit er met lawaaihinder en een slechtere luchtkwaliteit helaas niet meer in.

Ondoordachte beslissing

Milieuwetgeving afgestemd op boringen naar onconventioneel gas zijn in Belgie voorlopig onbestaande. Wel worden al opsporingsvergunningen uitgedeeld door minister Schauvliege. Het is dan ook de hoogste tijd om een breed publiek debat te initiëren. Daarbij kan de stem van de Noord-Limburgers niet ontbreken. Zeker wanneer er honderden boortorens in de omgeving dreigen op te duiken, of hun achtertuin dreigt te verzakken.