Steun de oproep voor ambitieuze emissienormen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Steun de oproep voor ambitieuze emissienormen

Laurien Spruyt

Brede steun vanuit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden voor ambitieuze CO2-normen is belangrijk in de Europese besluitvorming. Steun onze oproep en dan maken wij uw belang zichtbaar in Brussel. Op 10 april organiseren we - samen met de Nederlandse milieuorganisatie Natuur & Milieu - een dialoog tussen bedrijven, steden, Europarlementariërs en lidstaten, waar wij deze oproep zullen overhandigen.

Oproep aan EU: ga voor ambitieuze emissienormen

We onderschrijven de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Europese CO2-normen spelen daarin een belangrijke rol. Daarom roepen wij de EU-leiders op om voldoende ambitieuze autonormen op te stellen.

Dit jaar stelt de EU de CO2-normen vast voor personenauto’s en bestelbussen in 2025 en 2030. Een unieke kans om de transitie naar een zuinig en elektrisch wagenpark te versnellen. Het voorstel van de Europese Commissie dat nu op tafel ligt, schiet echter tekort in ambitie en is te vrijblijvend. De commissie schrijft 30% emissieloze voertuigen te willen in 2030, maar die ambitie is niet vastgelegd in een bindende norm. Daarnaast ontbreekt een goede praktijktest die zorgt dat auto’s ook echt aan de normen gaan voldoen.

Normen cruciaal voor de transitie naar klimaatneutraal

Het huidige beperkte aanbod van elektrische auto’s vormt een belangrijk obstakel in de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit. Ambitieuze normen zorgen ervoor dat autofabrikanten voldoende betaalbare elektrische voertuigen op de markt moeten brengen. Wij pleiten daarom voor een bindende minimumnorm voor het aandeel emissieloze auto’s in 2025.

Te hoge emissies en brandstofrekening

Gemiddeld verbruiken nieuwe auto’s in de praktijk 30 tot 50% meer brandstof dan autofabrikanten ons voorspiegelen. Dat zorgt voor hogere kosten voor consumenten en bedrijven. Ook stoten de auto’s op de weg elke kilometer 50g meer CO2 uit dan tijdens de officiële test. Dat zorgt voor fors meer klimaatschade. Dit kan en moet lager.

Oproep

Wij roepen de Europese Unie op tot ambitieuze normen voor personenauto’s en bestelbussen met:

  • Minimaal 25% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 2020.
  • Minimaal 20% emissieloze auto’s in 2025 als bindende norm.
  • Introductie van een praktijktest voor het vaststellen van de werkelijke emissies en handhaving op basis van de meetresultaten.

Wens je deze oproep voor ambitieuze emissienormen mee te ondersteunen? Laat het weten via laurien.spruyt@bblv.be

Laurien Spruyt

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Mobiliteit en Klimaat

Duidelijk gestructureerd en met kennis van zaken vertelt bio-ingenieur Laurien Spruyt je alles over de klimaatverandering en wat we eraan kunnen doen. Ook heeft ze verstand van luchtvaart, elektrisch vervoer en waar we met onze mobiliteit naartoe moeten.

Meer over Klimaatbeleid