Steun voor groene warmte uit de startblokken

Vorige week lanceerde Vlaams minister van Energie Freya Vandenbossche de eerste projectoproep voor groene en restwarmte. De nieuwe steunregeling voor groene warmte komt geen dag te vroeg want groene warmte hinkt mijlenver achterop. In 2011 was slechts 2,6% van onze warmte groen. Bovendien blazen we nog steeds tonnen restwarmte ongebruikt de lucht in.

De steunregeling voor groene warmte, restwarmte en de injectie van biogas is broodnodig. Ze zal echter niet volstaan om het potentieel volledig te ontsluiten. Tot op vandaag mist Vlaanderen een duidelijk beleidskader voor de aanleg van warmtenetten en de levering en het gebruik van groene en restwarmte. 

Onlangs stemden de Vlaamse parlementairen voor een resolutie met de oproep om werk te maken van een actieplan voor warmtenetten. Dit moet zorgen voor een doorbraak van het gebruik van restwarmte. De parlementairen vragen niet alleen een stabiel ondersteuningsmechanisme voor restwarmte maar ook een warmteatlas die vraag en aanbod van warmte in kaart brengt. Ruimtelijke ordening en stedenbouw moeten de juiste instrumenten inzetten om warmetenetten de plaats te geven die ze verdienen. Daarnaast moet de prijszetting van de geleverde warmte duidelijk geregeld worden.

Bond Beter Leefmilieu kijkt alvast uit naar het eerste echte warmtebeleidsplan van onze (nieuwe?) Vlaamse Regering.

Windenergie Groene warmte