Steunmaatregelen groene stroom: verwarrend spektakel. Deel 1 zonnepanelen. | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Steunmaatregelen groene stroom: verwarrend spektakel. Deel 1 zonnepanelen.

Sara Van Dyck

donderdag 18 november 2010

Vorige week gaf de Vlaamse regering, op voorstel van minister Vandenbossche, haar eerste principiële goedkeuring voor een aanpassing van de steunmaatregelen voor groene stroom. Vooral het verminderen van steun voor zonnepanelen sprong in het oog.

Een jaar terug werd de steun voor zonnepanelen al eens volledig herzien. De regering besliste toen om die steun af te stemmen op de ‘onrendabele top’. Dat is het deel van de investeringskost die zichzelf niet binnen een redelijke termijn terugverdient. Op die manier wilde de regering een nieuwe technologie ondersteunen die milieuvriendelijk en toekomstgericht is, om deze zo snel mogelijk ‘marktrijp’ te maken, zodat ze zonder subsidies verder kan. Met deze aanpak gaat de prijs van het groene stroomcertificaat jaar na jaar omlaag, omdat de technologie steeds goedkoper wordt. Logisch, verstandig en toekomstgericht.

Nauwelijks een jaar later zet de regering zich echter weer aan het sleutelen.

Op de vooravond van 1 mei 2010 lanceerde Eandis een welgemikte, maar flagrant foute boodschap in de media. Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen zouden de prijs van de elektriciteit gevoelig doen stijgen (Eandis sprak over 60 euro per gezin per jaar; in werkelijkheid beperkt de kost zich momenteel tot 5 euro per gezin per jaar, of maximaal 20 euro per gezin per jaar in 2020 (http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/496/12140). Maar het kwaad was geschied.

 

Blijkbaar was die ene ingreep voldoende om de Vlaamse regering in rep en roer te zetten en de pas genomen beslissing alweer in vraag te stellen. Nieuwe analyses zouden volgens de regering aantonen dat deze technologie momenteel te veel subsidies krijgt. Niet alleen wordt de steun voor particulieren sneller afgebouwd dan voorzien, daarnaast krijgen grote projecten voor PV-panelen minder ondersteuning. Die nieuwe analyses werden niet met de sector doorgesproken. Waarom zo weinig transparantie en waarom dat haastwerk? Waarom zou wat vorig jaar wit was, nu plots zwart zijn? Schort daar niet ergens iets aan de wijze waarop aan beleid wordt gedaan?

Als de installatie van zonnepanelen met de nieuwe voorgestelde steun nog steeds rendabel is, dan kan daar inderdaad niemand op tegen zijn. Geen enkele technologie moet meer ondersteuning krijgen dan nodig. Het is echter zeer jammer, en bovenal nefast voor de investeringszekerheid, dat amper een jaar nadat beslist werd om de steun voor zonnepanelen af te bouwen, de wetgeving alweer wijzigt. Als milieubeweging hebben wij al lang het principe aanvaard dat wetgeving voor bedrijven stabiel en rechtszeker moet zijn. Ook als daardoor milieudoelstellingen soms wat langer worden vooruitgeschoven. Waarom zou dat nu plots niet meer gelden voor de sector van de zonnepanelen? De sector was dan ook niet mals in haar reactie op deze aanpassing.