Stop rush naar oude trucks

Bond Beter Leefmilieu is verontrust door de berichtgeving in De Tijd over de rush op oude Euro 5 trucks.  De Vlaamse regering kan deze trend stoppen door het signaal te geven dat Euro 5 trucks meer zullen kosten in gebruik dan minder vervuilende modellen.

Transportbedrijven willen dit jaar nog heel wat nieuwe vrachtwagens kopen omdat er vanaf volgend jaar een strengere milieunorm (Euro 6) ingaat die trucks bij aankoop duurder maakt. “Omwille van de lagere aankoopprijs nog gauw een meer vervuilende truck kopen kan een gok zijn die verkeerd uitdraait. Meer en meer overheden gaan de uitstoot van vervuilende stoffen integreren in een kilometerprijs voor vrachtwagens. Ook Vlaanderen plant de invoering van zo een slimme kilometerheffing. In gebruik zal de Euro 6 vrachtwagen, die volgen jaar verplicht is, hoogstwaarschijnlijk in heel wat landen goedkoper zijn. Ook Vlaanderen moet duidelijk maken aan de transporteurs dat vervuilende vrachtwagens veel zullen kosten per gereden kilometer”, zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

Eind februari publiceerde het Europees Milieu Agentschap (EEA) een technische studie waaruit blijkt dat de uitlaatgassen van vrachtwagens in de EU jaarlijks voor 45 miljard euro aan gezondheidskosten veroorzaken. In België veroorzaken vrachtwagens jaarlijks 1,3 miljard euro aan gezondheidskosten.  Het EEA pleit voor een kilometer- of tolheffing voor vrachtwagens die kosten verrekent van de luchtvervuiling. Heel wat landen hebben al zo een heffing of plannen er één in te voeren, Vlaanderen bijvoorbeeld in 2016. De ‘euroklasse’ of de mate waarin de vrachtwagen vervuilt zal het verschuldigde bedrag mee bepalen. De berekeningen van EEA leren dat iedere Euroklasse hoger, het verschuldigd bedrag voor luchtvervuiling per kilometer met om en bij de 30% laat dalen.

“Euro 6 vrachtwagens zullen volgens de norm driekwart minder stikstofoxiden en de helft minder fijn stof uitstoten dan Euro 5 vrachtwagens. Vanuit milieuoogpunt bekeken is het absurd als het Vlaamse vrachtwagenpark dit jaar nog massaal wordt vernieuwd met Euro 5 vrachtwagens, terwijl de minder vervuilende Euro 6 volgend jaar verplicht wordt. Zowel voor de concentratie aan stikstofoxiden als voor fijn stof in de lucht kampt onze regio met zware problemen.  Het is aan de Vlaamse overheid om snel het signaal te geven dat Euro 5 vrachtwagens in gebruik duurder zullen zijn dan de minder vervuilende Euro 6 vrachtwagens. Zo denken transportfirma’s tweemaal na vooraleer ze het park vernieuwen met een verouderde en vervuilende technologie,” zegt Mathias Bienstman van BBL.

Luchtkwaliteit