Straks hebben we te veel stroom. En neen, dat is geen goed nieuws

Na jarenlange berichtgeving over mogelijke stroomtekorten, begeven we ons in een nieuw tijdperk: er wacht ons een teveel aan elektriciteit. Doordat de regering besliste alle kerncentrales weer te laten draaien, stevenen we af op een zomers overschot aan stroom. Dat blijkt uit nieuwe analyses van Energyville.

Waarom niet?

Europa verplicht ons om hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windmolens, voorrang te geven op andere energiebronnen: als de zon schijnt of de wind waait, dan moeten we deze afnemen. Maar, onze kerncentrales hebben geen simpele aan/uit-knop en produceren constant stroom, ze leveren een zogenaamde basislast aan elektriciteit. Combineren we die twee, dan komen we bij periodes met lage vraag in de problemen.

Energyville maakte verschillende analyses die dit probleem illustreren. Als alle kerncentrales de voorbije zomer elektriciteit geproduceerd zouden hebben, dan hadden we een teveel aan stroom.

Dat overschot kunnen we in principe exporteren naar de buurlanden, maar dat is niet altijd evident: als het waait en/of de zon schijnt in België, is dit vaak ook het geval in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De onderzoekers becijferden dat dit probleem de komende jaren, met een stijging van de hoeveelheid hernieuwbare energie alleen maar groter zal worden.

Bron: www.energyville.be

Ze zien slechts twee mogelijkheden om dit op te lossen:

  • ofwel verminderen we de productie van de kerncentrales tijdelijk (wat technisch gezien allesbehalve evident is), of we leggen ze tijdelijk stil;
  • ofwel schakelen we windmolens en zonnepanelen af. Probleem: hierdoor zouden we minder groene stroom produceren, en die hebben we nodig om onze Europese hernieuwbare-energiedoelstellingen te halen.

Nucleair en hernieuwbaar: een onmogelijk huwelijk

Deze analyse illustreert dat te veel kernenergie en de noodzakelijke groei in hernieuwbare energie niet samengaan. De bestaande kerncentrales zouden in principe in zeer beperkte mate hun stroomproductie kunnen bijregelen, maar hier komen belangrijke technische en veiligheidsbeperkingen bij kijken. Om te vermijden dat we kostbare groene stroom uit wind en zon kwijtraken, is er maar één oplossing: de overbodige kerncentrales sluiten.

Kernuitstap Windenergie