Surf nu mee op de hernieuwbare golf | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Surf nu mee op de hernieuwbare golf

Om de Europese klimaatdoelen te halen moet Vlaanderen tegen 2020 haar aandeel duurzaam geproduceerde energie bijna verdubbelen. De beslissing van de Vlaamse regering om geen steun te verlenen aan de Gentse biomassacentrale BEE en het zonne- en energieplan van minister Tommelein zijn alvast belangrijke stappen naar een toekomstgericht energiebeleid. Om de klimaatopwarming tegen te gaan en onze energiefactuur betaalbaar te houden hebben we véél meer hernieuwbare energie nodig. Via www.iedereenhernieuwbaar.be laten we zien hoe we samen - overheden, bedrijven en burgers - meer energie kunnen produceren uit wind en zon.

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL