Te veel afvalverbrandingsovens

Vlaanderen plant de bouw van drie bijkomende afvalverbrandingsovens, maar zal er in de toekomst nog wel voldoende afval zijn voor die ovens? BBL vraagt een moratorium op de bouw van nieuwe afvalovens en een grondig onderzoek naar de toekomstige afvalstromen. Kristof Debrabandere brengt de trends op de afvalmarkt in kaart in het onderstaande dossier.

Verbrandingsovens Afvalbeleid