Te weinig inspraak bij grote bouwprojecten

Vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling uit het Decreet Ruimtelijke Ordening over Milieueffectrapporten (MER) bij Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Daardoor komen een hele reeks projecten op de helling te staan, zoals de nieuwe hoogspanningslijn om windmolens op zee aan te sluiten op het net, de nieuwe gevangenis in Dendermonde, het Uplace project in Machelen,... In totaal gaat het om een vijftigtal RUP’s die het Hof ongrondwettig verklaarde. Met een zogenaamd ‘Reparatiedecreet’ wil het Vlaams parlement deze ongrondwettig verklaarde plannen nu herstellen.

De Raad van State bracht echter een negatief advies uit over dit Reparatiedecreet. De Raad is van mening dat er in de nieuwe procedure onvoldoende inspraak is voorzien voor burgers en verenigingen. Het publiek krijgt enkel de mogelijkheid om zich in een nieuw openbaar onderzoek uit te spreken over de inhoudstafel van het opnieuw op te maken MER, maar krijgt geen mogelijkheid om na te gaan of het nieuwe MER ook doorwerkt in het te herstellen ruimtelijk uitvoeringsplan. Bovendien gaat de Raad er niet mee akkoord dat RUP’s in afwachting van deze procedure tijdelijk geldig worden verklaard. Het ziet er dan ook naar uit dat het Vlaams parlement zijn huiswerk zal moeten overdoen, rekening houdend met een volwaardige inspraakprocedure. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen