Terugblik 2020: 13x victorie voor het milieu

2020 was, op z’n zwakst gezegd, niet het beste jaar op veel vlakken. Maar, er gebeurden ook zaken waar je gerust gelukkig van mag worden. 

De nachttrein is terug

Zestien jaar stond hij op de lijst van uitgestorven diersoorten, maar hij is er terug: twee keer per week rijdt de nachttrein vanuit Brussel. Op 20 januari vertrok de eerste slaaptrein vanuit Brussel-Zuid naar Oostenrijk. 

 

Europa kiest voor een groene toekomst

Al speelt de Europese Commissie hier en daar een valse noot, de Green Deal is het meest ambitieuze voorstel ooit om de milieu- en klimaatimpact van onze producten en economische activiteiten te verminderen. 

 

De Groene Delle blijft

Het onvervangbare stuk waternatuur in het hart van Limburg zal niét verdwijnen onder beton, na protest van meer dan 40.000 burgers, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu. 

 

Veggieburger blijft burger

Een veggieworst? Die term vond de landbouwcommissie van het Europees parlement te verwarrend. Hun voorstel: in plaats van worst zou “buis” of  “vinger” een betere optie zijn. In oktober haalt de milieubeweging zijn slag thuis: het “veggie burger” verbod zal er niet komen!

 

Verover de ruimte

In 2020 was het op de stoep of op het fietspad soms vechten om plaats. Hét uitgelezen moment om na te denken over hoe we onze open­bare ruimte slim en eerlijk kunnen herverde­len. Met het platform 'Verover de Ruimte’ werd met een unieke alliantie aan partners campagne gevoerd om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol her in te richten met inspiratie voor burgers en overheden om direct te gaan veroveren.

 

Eén miljoen handtekeningen om bossen te beschermen

Historisch: de Together4Forests-campagne werd met meer dan een miljoen handtekeningen de grootste publieksconsultatie rond een milieuthema in de geschiedenis van de Europese Unie. Eén miljoen mensen eisen een Europees verbod op producten die bijdragen aan de massale ontbossing, onder andere in het Amazonewoud. 

 

Biden sluit weer aan bij klimaat

Met de verkiezing van Biden zijn de kaarten duidelijk geschud: de omslag naar een koolstofneutrale wereld is ingezet en er is geen weg terug.

 

86.000 Vlamingen doen aan autodelen

In 2017 waren we met 25.000 autodelers in Vlaanderen, in 2020 tellen we er 86.000. 

 

Nederland gaat voor statiegeld op petflessen

Na 20 jaar discussies komt er een einde aan de Nederlandse plastic soep. Op 1 juli 2021 wordt statiegeld ingevoerd op kleine flesjes. Experts schatten dat hierdoor 90% van de plastic flessen zal worden binnengebracht, wat uiteraard zorgt voor minder zwerfafval. 

 

Try Vegan breekt alle records!

De vijfde editie van Try Vegan was een knaller. Allemaal thuis zijn we massaal achter het kookfornuis gaan staan om de vegan keuken te ontdekken. Met meer dan 14.000 deelnemers was het een recordeditie!

 

Betere luchtkwaliteit goed voor gezondheid, klimaat en leefbaarheid

Vlaanderen werd veroordeeld voor gebrekkig beleid tegen luchtvervuiling in een rechtszaak aangespannen door Greenpeace. De Vlaamse regering is verplicht om spoedig met een veel sterker luchtactieplan te komen dat wel in lijn is met de Europese wetgeving, en moet in tussentijd de door de rechtbank van eerste aanleg opgelegde dwangsommen betalen. 

 

Gezonde zoetwater ecosystemen in stroomversnelling

De ‘EU Water Framework Directive’ is een sterk staaltje wetgeving op Europees niveau dat als doel heeft 100% van de zoetwaterecosystemen in goede gezondheid te krijgen tegen 2027. Niet iedere lidstaat slaagt er even goed in om deze doelstelling te bereiken. En onder externe druk van industriële lobbygroepen zou men de wet willen herzien en afzwakken. Na twee jaar campagne voeren samen met 130 organisaties, meer dan 375.000 burgers en 5.500 wetenschappers, verklaart de Europese Commissie dat de Europese waterwetgeving niet herzien zal worden. 

 

Dromen van een duurzaam post-corona

De pandemie deed ons stilstaan bij onze manier van leven, en het bezorgde ons inzichten over thema's als fietsplezier, groen, gezond eten, vlot reizen, comfortabel wonen en lokale economie.  De stad veranderde in een stille plek met propere lucht. Parkeerplaatsen werden omgevormd tot aangename terrassen. Op sommige plekken werden massaal fietspaden aangelegd. Dromen van een duurzaam post-corona mag.