Testrijders tevreden over combinatie elektrische auto en de trein | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Testrijders tevreden over combinatie elektrische auto en de trein

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

woensdag 13 juli 2011

Gedeelde elektrische auto’s en fietsen vormen in combinatie met de trein een volwaardig alternatief

Drie maanden lang hebben acht testrijders hun verplaatsingen afgelegd met een elektrische wagen in combinatie met de trein en deelwagens van cambio. De deelnemers bespaarden tot 75% CO2[1]. De NMBS-Holding, Siemens en de FOD Economie organiseerden dit proefproject ‘Plug and Ride’ in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, CIEM, VITO, Leaseplan, cambio en Infrabel.

Tevreden gebruikers
De gebruikers van het proefproject ‘Plug and Ride’ zijn zeer tevreden. De aangeboden mobiliteitsoplossingen (elektrische wagen, openbaar vervoer en cambio) volstonden, op twee uitzonderingen na, voor het afleggen van de verplaatsingen.

De testrijders ervaren de trein als stressreducerend ten opzichte van de auto en vertragingen niet als problematisch. Goede communicatie over vertragingen en voldoende zitplaatsen vormen belangrijke aandachtspunten. Testrijder Anne: ”Ik ben opnieuw overtuigd om meer met de trein te rijden.

De testrijders onthaalden cambio zeer positief. Vier op acht proefpersonen zullen cambio zeker gebruiken in de toekomst.

Vraag naar elektrische wagens

Alle testrijders waren positief over de elektrische wagen die ze gratis ter beschikking kregen. Dat bleek ook uit het hoge aantal afgelegde kilometers, gemeten door VITO. Vijf elektrische wagens legden samen 9105 km af op drie maanden tijd, of ongeveer 600 km per wagen per maand. De beperkte (en onzekere) autonomie van de batterij en de lange laadtijd bleken struikelblokken. Twee testrijders moesten eenmalig onderweg opladen. Mocht de totale kost die van een gelijkaardig conventioneel voertuig benaderen, dan overwegen de testrijders de aankoop van een elektrisch voertuig. Voor het opladen zijn informatie en gebruiksgemak van de laadinfrastructuur belangrijk.

Adviezen door Bond Beter Leefmilieu en CIEM

“’Plug and ride’ bewijst dat treinstations ideaal zijn om verschillende vervoersmogelijkheden te bundelen. We moeten echter goed nadenken over welke vervoersmogelijkheden we best aanbieden als aanvulling op de trein. In functie van energie-efficiëntie en duurzaam ruimtegebruik, kiezen we in de grote stations in centrumsteden best voor de fiets of elektrische fiets en het lokaal openbaar vervoer. Gewone en elektrische wagen worden bij voorkeur ingezet in het buitengebied, voor het bereiken van (voorstad)stations,” vertelt Roel Vanderbeuren van Bond Beter Leefmilieu.

“Vooral lichte elektrische voertuigen bieden kansen. Het betreft een gamma van voertuigen die het midden houden (zowel in grootte, gewicht energieverbruik als bereik) tussen een fiets en een wagen, en die kunnen worden ingezet voor het overbruggen van iets langere afstanden.”

Het aanbieden van verschillende vervoermogelijkheden is vooral nuttig om mensen die vandaag alleen in de auto rijden, naar het openbaar vervoer te laten overstappen. Dat kan door een kwalitatief aanbod dat comfort en zekerheid biedt, maar ook door een stimulerend kader dat de overheid moet creëren.

Bond Beter Leefmilieu en CIEM vinden dat de fiscale behandeling van bedrijfswagens een belemmering vormt voor het potentieel van een combinatie van openbaar vervoer met andere vervoersmiddelen. “De overheid moet de fiscale voordelen voor bedrijfswagens kritisch onder de loep nemen en kiezen voor een fiscaal interessant mobiliteitsbudget, waarmee een werknemer een vervoermiddel naar keuze kan betalen.”

Tot slot is een sluitend en doortastend beleid voor ruimtelijke ordening cruciaal om stations als knooppunt van functies alle kansen te geven. Functies als wonen en werken moeten bij voorkeur dicht bij deze knooppunten worden ontwikkeld.

Reacties van de initiatiefnemers

Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding, is tevreden met de resultaten van het ‘Plug and Ride’-proefproject. “Het blijkt een goede beslissing om 34 grote stations in te richten met laadpalen voor elektrische wagens,” zegt hij. “Ideale stations zijn multimodale platforms met een breed aanbod van openbare of privé-vervoermiddelen, harmonieus op elkaar afgestemd. De mobiliteit van de toekomst is genetwerkt. De reiziger kan voortaan ‘à la carte’ kiezen welke mobiliteitsoplossing op dat moment het meest geschikt is. “

“Het ‘Plug and Ride’ project bewijst dat de huidige energie- en mobiliteitsuitdaging een combinatie van oplossingen vraagt”, aldus André Bouffioux, CEO Siemens België-Luxemburg. “Elektrische voertuigen kunnen een deel zijn van het antwoord om nog meer hernieuwbare energiebronnen te integreren in het slimme elektriciteitsnet van de toekomst. Siemens beschikt over een breed portfolio, o.a. intelligente laadpalen, om aan deze uitdaging tegemoet te komen. In onze vloot nemen wij dit jaar 10 gedeelde elektrische wagens op die opgeladen worden met stroom afkomstig van 10.000m2 zonnepanelen op onze site in Huizingen. We moeten stap voor stap evolueren. De combinatie trein/elektrische auto richt zich vandaag vooral naar personen die een sedentair beroep uitoefenen.”

“Het ‘Plug en Ride’-project is een van de initiatieven ondersteund door het “Belgian Platform on Electric Vehicles,” zegt Paul Magnette, Minister voor Klimaat en Energie. “Op mijn verzoek, werd dit platform opgericht door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Samen met de belangrijkste spelers op de markt stimuleert dit platform de ontwikkeling en gebruik van elektrische voertuigen.”

“We mogen deze ontwikkeling niet missen. Zij draagt bij tot de strijd tegen de globale klimaatsopwarming. Ons doel is om begin 2020, de gebruikte noodzakelijke energie in de transportsector voor 10 procent te vervangen door hernieuwbare energie.”

‘Plug and Ride’ proefopzet
De NMBS-Holding en Siemens voorzagen de parkings van de treinstations Gent-Sint-Pieters, Luik-Guillemins en Brussel-Zuid met oplaadpunten voor elektrische wagens. Infrabel leverde hiervoor de groene stroom en de wagens zelf – enkele Smarts Electric Drive en Mitsubishi i-MiEV’s – werden voorzien door Leaseplan.

Zes testrijders, waaronder film- en televisiemaker Nic Balthazar, gebruikten de elektrische wagen voor het traject woonplaats-station en eventuele andere professionele of recreatieve verplaatsingen. Twee werknemers van Siemens zette de wagen in voor verplaatsingen tussen Brussel-Zuid en de site van Siemens in Huizingen.

Bond Beter Leefmilieu en het CIEM namen het mobiliteitsgedrag, de visie en attitude van de verschillende testrijders onder de loep. Hiervoor werden gegevens geanalyseerd uit een voor- en nabevraging, een mobiliteitsdagboek bijgehouden door elke testrijder en meetgegevens over verplaatsingen, afgelegde kilometers en rijgedrag. Die meetgegevens werden aangeleverd door VITO, die de elektrische wagens voorzag van een datalogger.

Bezoek ook

http://www.hetstation.be/elektrischewagens voor het rapport, citaten en beeldmateriaal.

‘Plug and Ride’ is een project van de FOD Economie, NMBS-Holding en Siemens in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, CIEM, VITO, Leaseplan, cambio en Infrabel.

[1] Maximaal behaalde reductie tijdens de proef door de overschakeling van auto (‘well-to-wheel’ CO2-uitstoot: 161 gr/km pp) naar combinatie elektrische wagen (opgeladen met hernieuwbare energie, ‘well-to-wheel’ CO2-uitstoot: 0 gr/km pp) en trein (‘well-to-wheel’ CO2-uitstoot: 34,4 gr/km pp).