Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 1968-1979 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 1968-1979

1968-69

Over politiekers zonder kop en opgeblazen bruggen

Met zijn eerste acties richt de prille milieubeweging zich tegen de autostrades. Zo vecht ze voor het behoud van het Peerdsbos en tegen de aanleg van de A24. Met gespierde maar poëtische taal.

Politiekers zonder kop
en betonmagnaten
die wilden een A24
voor hun eigen baten
Blaas de bruggen op
die ons verbinden
met corruptie en geweld
verbrand de bruggen, 
de bruggen die ons binden
aan de wetten van het geld
Misdaad tegen de natuur
en tegen hen die erin leven
wordt niet bestraft, wie protesteert,
wordt door ‘t gerecht gedreven

Het Aktiecomité “Vrijwaring van het Peerdsbos” dreigt met een mars op Mechelen, de woonplaats van minister De Saeger. Op 27 februari blaast men de mars af: het Peerdsbos is gered.

1970

De conceptie en het kiezen van de naam

In het Brusselse mosselrestaurant Chez Léon steken 6 mannen de koppen bij elkaar, om vast te stellen dat het milieubeleid in België te laks was. Daar moet iets aan gedaan worden. Op basis van de eerste brainstorming schrijft Michel Didisheim, kabinetschef van Z.K.H Prins Albert, de blauwdruk van het latere manifest van de beweging onder de titel Fondements éthiques de l’action d’Interenvironnement.
En het kind moet ook een naam krijgen. Het wordt Union pour la qualité de l’environnement. Niet erg bruikbaar en moeilijk vertaalbaar in Verbond voor de kwaliteit van het leefmilieu. De Nederlandstalige benaming verandert in de vlottere alliteratie Bond Beter Leefmilieu. In het Frans wordt het Inter-Environnement. 

De zes grondleggers zijn Baudouin du Bus, Dominique de Wasseige, Jan Tanghe, Pierre Dulieu, Mark Dubrulle en Michel Didisheim

1970-71

BRT plant bomen en de kiemen van een nieuwe milieubeweging

De BRT-televisie organiseert in het Europees jaar van de Natuurbescherming een grote boomplantactie die de oprichting van talloze groencomité’s tot gevolg heeft. Ze vormt daardoor ongewild de postbus waarlangs verschillende milieu- en actiegroepen met elkaar in contact komen. En zo raken de spilfiguren van de milieuverenigingen betrokken bij de bijeenkomsten over de officiële oprichting van BBL/IE, vanuit een behoefte aan frontvorming, aan middelen en aan een professionele aanpak. 

1971

De natuur- en milieuverenigingen mee in het bad

Op 25 september is het dan zover: de statuten, ondertekend door 39 natuur- en milieuverenigingen van diverse pluimage, staan in het Belgisch Staatsblad. Michel Didisheim wordt voorzitter van de raad van bestuur en Mark Dubrulle de eerste (onbezoldigde) nationaal secretaris. 

1972

Ons eerste spandoek!

BBL dient voor de eerste keer een klacht in bij de Raad van State tegen de verdere verkaveling van de Vlaamse kustduinen. Vele acties zullen volgen. Een 3 maand durende heibel tegen de werken in de duinen cumuleert op 27 mei in een als nationale betoging aangekondigde actie, georganiseerd door de Vereniging Leefmilieu Westhoek in De Panne. Op het marktplein van Nieuwpoort (in De Panne kregen ze geen toelating) is Herman Delaunois namens de Vlaamse afdeling van Bond Beter Leefmilieu één van de twee sprekers. 

Op het Duinendecreet dat opteert voor massale bescherming en aankoop van de nog resterende duingebieden aan onze kust, is het nog wachten tot in 1994.

1972

De buit of niet de buit

In het najaar haalt BBL/IE 105.000 handtekeningen op om minister Leo Tindemans te steunen in zijn strijd om de vogelvangst af te schaffen. Het is de eerste grootschalige actie van de BBL/IE, waarmee ze het initiatief van het Coördinatiecomité voor de Bescherming van Vogels ondersteunt. Deze soepele actieformule, waarbij het tot verschillende ad hoc coalities komt, zou een vast stramien worden en vormt een van onze belangrijkste troeven op het politieke terrein. 

Als we in 2012 een nieuw jaar van de Energiejacht lanceren, poseert jager Roel in vol ornaat om duidelijk te maken dat je “Zeker van je buit” bent als je je energiemeters goed in de gaten houdt. Maar of hij zijn loop daarvoor nu echt op een fazant moest richten? Oeps. Daar volgen de telefoontjes van de vogelbeschermers. 

1973

Een duwtje in de rug

In december krijgt opnieuw een lokaal dossier een nationale dimensie via de BBL/IE met de oprichting van het Nationaal Comité Anti-Duwvaartkanaal. Zowat zestig verenigingen sluiten zich aan bij het protest. Na talrijke acties sneuvelt uiteindelijk het megaproject van Oelegem tot Zandvliet. 

Het duwvaartkanaal staat symbool voor de vele milieuaanslagen in Vlaanderen, zoals de dreigende aanleg van de A24 in Limburg en de hetze rond het bedrijf Bayer-Rickmann te Brugge. Leefmilieu is een belangrijk politiek thema geworden.

1974

We zijn met vier

Van meet af wordt de regionale autonomie van Vlaanderen, Wallonië en Brussel ingebouwd door de gewestelijke federaties BBL-Vlaanderen, Inter-Environnement Wallonie en Inter-Environnement Bruxelles op te zetten. 

BRAL, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, die buiten de schoot van de oorspronkelijke koepel is opgericht op initiatief en met de steun van de Nederlandse Cultuurcommissie, komt er pas in augustus van dit jaar bij. Lang voor het land gefederaliseerd wordt heeft BBL/IE dus al een federale structuur, ook al behoort het milieubeleid momenteel nog praktisch volledig tot de nationale bevoegdheden. 

1975

De kern van de zaak

Op 30 januari organiseert BBL/IE een persconferentie rond kernenergie. We wijzen op de vele risico’s en onzekerheden, en pleiten daarom voor een moratorium op nieuwe beslissingen. De besluitvorming rond kernenergie dient via democratische procedures te verlopen. Voor de elektriciteitssector, die vindt dat milieu enkel te maken heeft met vogeltjes en boompjes, vormt dit de aanleiding om elke financiële steun aan de BBL stop te zetten. Andere bedrijven volgen dat voorbeeld. 

2 jaar later vindt de eerste grote Vlaamse betoging tegen kernenergie plaats die BBL samen met VAKS en De Groene Fietsers organiseert. BBL/IE zet zich ook de rest van het decennium actief in tegen de bouw van kerncentrales in Doel en Tihange. Helaas... ze worden gebouwd. De strijd is wel een belangrijke bildungsfactor: we evolueren van een consensusbeweging naar een radicale organisatie. 

1976

Vlaamse koepel ziet het levenslicht

Onze eerste statuten schrijven we - hoe kan het ook anders - in progressieve spelling. Dat levert pareltjes op als:

Wanneer een lid van BBL-Vlaanderen een kampanje of een aktie inzet die konsekwenties voor of een weerslag op het beleid van BBL-Vlaanderen kan hebben of de belangen van een ander lid raakt, geeft dat lid aan het gewestelijk uitvoerend komitee schriftelijk kennis van zijn voornemen.

Da’s duidelijk. Nu zou dat luiden: "Stuur effe een mailtje!"

1977

De betonstart

In april verzetten 6000 demonstranten, met op kop tal van landbouwtractoren, zich tegen hét milieudossier van de jaren ‘70: de A24 in Hasselt met bijhorende betonfantasieën over een autostradenetwerk dat het groene Limburg van noord naar zuid, en van oost naar west, in dambordjes moet opdelen. 

We bouwen er nieuwe banden op met tal van politici in de Vlaams-nationale beweging, zoals Johan Sauwens en Jan Peumans. 

1979

Politiek engagement

Marc Dubrulle, op dat moment Algemeen Secretaris van BBL, wordt lijsttrekker voor Agalev voor de Europese verkiezingen. BBL heeft een probleem in zijn relatie met politieke partijen. Afstand houden? Meedoen? Volledige steun aan Agalev? 

Nog tal van medewerkers (en enkele flinke debatten) zullen Marc volgen, ook naar andere partijen, vaak richting SP. 

Meer over

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit