Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 1980-1989 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 1980-1989

1980

Praten over Politiek engagement

In december organiseert BBL een druk bijgewoonde congresdag ‘Milieubeweging en politiek engagement’ in Mechelen. Men debatteert over de vraag of de milieubeweging politiek neutraal moet blijven of integendeel actief steun moet betuigen aan politieke partijen

Een jaar eerder dook de discussie op toen Marc Dubrulle lijsttrekker werd voor Agalev bij de Europese verkiezingen. 

In dit jaar wordt ook de nationale confederatie BBL/IE ontbonden omwille van financiële problemen, waardoor er nu geen nationale overkoepeling meer is. Er blijft natuurlijk wel geregeld overleg: in de jaren ’80 en ’90 komen de vier koepels elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar. Het informele overleg wordt bovendien lange tijd vergemakkelijkt door het feit dat BBL-Vlaanderen en IE-Wallonië hetzelfde gebouw delen in Brussel tot in 1997.

1981

Ons tijdschrift over milieu in Vlaanderen

Het eerste nummer van Milieurama verschijnt. Tientallen jaren lang is Milieurama het (maand)blad van de Bond Beter Leefmilieu met info over het milieubeleid en onze projecten en campagnes. Het zorgt ook voor inkomsten door de (steun)abonnementen en via de advertenties. 

De laatste editie is van 2006 na een jarenlange zoektocht om met onze thema’s een breed publiek aan te spreken. In 2004 wordt al gestart met twee flankerende elektronische nieuwsbrieven, de Milieub@BBeL en de Beleidsb@BBeL

1982

Бонд Бетер Леефмилье

BBL verzet zich tegen het Eikendael-arrest (m.b.t. protest tegen rooi- en bouwwerkzaamheden in het Domein Eikendael) dat bepaalt dat milieuverenigingen geen belangen vertegenwoordigen en aldus juridisch niet kunnen tussenkomen ter bescherming van het leefmilieu. Tien jaar later komt er na jarenlang lobbyen door BBL het zogenaamde Vorderingsrecht, waardoor milieuorganisaties dit recht wel krijgen. 

In 2001 doen BBL-medewerkers Danny Jacobs en Erik Grietens in Gent en Merelbeke een beroep op dit Vorderingsrecht om het opspuiten van het Schelde-eiland met baggerspecie te voorkomen. Hun verenigingen Gents Milieufront en Actiecomité Milieubescherming Merelbeke halen hun gelijk bij de rechter in eerste aanleg. De rechter in beroep maakt het vonnis van de eerste rechter ongedaan. Danny en Erik krijgen op de dag voor Kerstmis een persoonlijke schadeclaim van 200.000.000 Belgische frank als aangetekend schrijven. Het duurt meer dan 10 jaar en drie regeringen, om een minnelijke schikking te treffen tussen alle partijen.

Ondertussen trekken we ook naar de Verenigde Naties met de klacht dat milieuverenigingen in België onvoldoende toegang krijgen tot de rechtbank. In 2006 gaf men ons gelijk. Grappig is dat die uitspraak ook vertaald werd in het Russisch. Sindsdien weten we hoe Poetin onze naam zou schrijven.

1983

Akkermans, natuurramp voor Vlaanderen

BBL blijft voorzichtig met de banden met politieke partijen. Het is niet alleen van Agalev dat men afstand wil bewaren; ook de andere partijen wil men op armlengte houden. Zo is de BBL in november volop bezig met de anti-Akkermansactie. Mede op basis van het ‘Dossier Akkermans’ interpelleert kamerlid Louis Vanvelthoven (SP) over de hele zaak. Op de raad van beheer van BBL is men er toch niet helemaal gerust in: men wil ten alle prijze vermijden te veel met SP geassocieerd te worden.

Het Akkermansverhaal krijgt trouwens nog een grappig / zielig (*) vervolg een jaar later in Aalst. Of hoe door snel en gepast te reageren een sterke slogan viraal gaat. 

(*) schrappen wat niet past

1986

Verzet aan hoge snelheid

BBL coördineert het verzet tegen de ondoordachte inplanting van HST-lijnen in Vlaanderen met de oprichting van een Anti-TGV-Front. In Herentals brengen we 8.000 mensen op de been. Onze acties hebben 
invloed: er komt een bundeling van HST- en autostradelijnen van Antwerpen naar Breda en van Leuven naar Luik. 

BBL ondersteunt lokale acties voor het behoud van de open ruimte in Vlaanderen. En dat doet deugd. Zo beleefden de mensen in Oorbeek deze steun:

“Het dorpje Oorbeek speelde een symbolische functie in gans de TGV-problematiek. In deze kleine Tiense deelgemeente, gelegen aan de E40 autosnelweg, midden op de TGV variant naar Luik, werd een groot deel van de dorpswoningen met afbraak bedreigd. De betoging in Oorbeek die plaatsvond op 13 juli lokte duizenden sympathisanten naar ons dorp. Het was een opstand die men sinds lang niet meer had meegemaakt.

1987

''Elke organisatie heeft zo zijn moederkloek''

Bea begint dit jaar haar loopbaan op BBL. Zij werkt hier momenteel het langst van ons allemaal. Studenten van de Arteveldehogeschool slaagden er in 2016 in wat niemand hen voordeed: Bea voor de microfoon halen voor een interview! 

“Ik werk hier nog altijd even graag als vroeger. Er is natuurlijk wel veel veranderd, maar er verandert overal veel natuurlijk op dertig jaar tijd hé.”

“Toen ik hier startte was er nog geen sprake van computers maar dan stilletjes aan kwam dat meer en meer op. Ik heb mij daar een tijdje tegen verzet, zoals alle mensen van mijn leeftijd denk ik. Maar op den duur leer je daar beter en beter mee werken.”

“Hier bij Bond Beter Leefmilieu proberen we de mensen ook een beetje de les te spellen, maar wij geven ook niet allemaal het goede voorbeeld jammer genoeg. Vroeger was dat hier anders. Wij waren zo een beetje de geitenwollensokken jongens. Toen waren dat echt mensen die volledig naar de natuur leefden.”

1988

De bond in de bres voor familie De Witte

In het Europees jaar van het Leefmilieu geven we een strip uit: Een bos op zoek naar bomen. Het verhaal van hoe een onschuldige familie van de ondergang wordt gered door de Bond Beter Leefmilieu. De vier bondsleden (netjes onherkenbaar gemaakt met de schuilnamen Guy Steenhout, Dirk Van Schoonebeke, Lieve Groens en Koen Veys) zetten zich samen en plannen harde acties. 

“Kort samengevat: ofwel moet de onschuldige familie De Witte wijken, ofwel het verloederde milieu waarin ze vertoeven! De onschuldige familie De Witte weigert te wijken! Dus wie moet er dan wel wijken? Het verloederde milieu waarin ze vertoeven!”. 

Met een tekst van Herman Brusselmans dus je begrijpt dat een en ander nogal eens een omweggetje maakt. 

Meer over

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit