Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 1990-1999 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 1990-1999

1991

De MiNa-raad gaat van start

De belangrijkste erkenning van de milieubeweging als geldige gesprekspartner is ongetwijfeld de oprichting van de Milieu- en Natuurraad voor Vlaanderen. De Raad wordt opgericht ter vervanging van de Vlaamse Raad voor het Leefmilieu. De grote nieuwigheid is dat de milieubeweging uitdrukkelijk is opgenomen. Ook de traditionele sociale gesprekspartners zijn vertegenwoordigd: vakbonden, werkgevers, middenstand en de Boerenbond. 

Van de 22 stemgerechtigden worden er 12 aangeduid door de milieu- en natuurbeschermingsorganisaties. Het aanduiden van de eerste vertegenwoordigers bij de oprichting verloopt moeizaam. BBL mag uiteindelijk 6 van de 12 leden aanduiden en de andere 6 worden verdeeld onder Natuurreservaten, De Wielewaal en CVN. In deze discussie spelen ook financiële motieven: de organisaties die vertegenwoordigd zijn ontvangen subsidies voor medewerkers die het adviserend werk in de Raad kunnen ondersteunen. BBL neemt vier full-time beleidsmedewerkers in dienst. Het aantal personeelsleden wordt daarmee in één klap verdrievoudigd.  

1991

Geen groene zondag

BBL beoordeelt de programma’s van de Vlaamse partijen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. We delen, als een soort Test-Aankoop, rapportcijfers uit aan de programma’s van de politieke partijen. We gaan na of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan de milieuproblematiek, en in hoeverre de standpunten van de milieubeweging worden overgenomen. 

Bij de verkiezingen van 24 november zijn de cijfers: 58/100 voor Agalev, 52 voor de SP, 33 voor de Volksunie, 29 voor de CVP en 22 voor de PVV.

Volgens het examenreglement van de meeste universiteiten betekent dat er slechts 2 geslaagd zijn “op voldoende wijze”, maar een onderscheiding, laat staan een grote of een grootste, of gelukwensen van de examencommissie zitten er allerminst tussen. Het wordt dus een zwarte zondag, geen groene. 

1994

Ludo, met de L van Legendarisch

Bij het samenstellen van de gastenlijst voor ons feest (45 jaar, in november 2016) kwam de naam Ludo Segers bovendrijven. We hoorden ondertussen al vele straffe verhalen maar Ludo bleek nog een tikkeltje meer legendarisch. 

Op een druk bijgewoonde persconferentie in de Noorderkempen, wil Ludo met gesofisticeerde meetapparatuur in realtime aantonen dat Vlaanderen overbemest is, en zeker in die regio. Drie TV-camera’s richten zich op hem en zijn machien. Maar dat apparaat blijkt stuk te zijn, waarna Ludo wat prutst aan de stroomvoorziening en er zo in slaagt het peilmetertje telkens weer tilt te laten omwille van het opstarten. Meter in het rood, bewijs geleverd, met heel televisiekijkend Vlaanderen live als getuige. En dit terwijl hij niets had gemeten...

Om onze standpunten rond het Mestactieplan kracht bij te zetten, gaat Ludo persoonlijk taartdozen afgeven bij alle ministers in de Vlaamse regering (hij was naast legendarisch ook beleefd)... gevuld met koeiestronten. En naar verluidt stuurden sommige excellenties hun doos zelfs terug. 

1995

BBL als locomotief

BBL is de trekkende organisatie van het Front voor de Binnenlandse Trein. Dit Front verzet zich tegen grote aangekondigde besparingen bij het reizigersvervoer. Besparingen die mee de toekomstige HST-investeringen moeten mogelijk maken. BBL-medewerkers Dirk Van Regenmortel en Danny Jacobs hadden een legendarische ontmoeting met minister van Verkeer Jean-Luc Dehaene. Moegetergd na maandenlange acties door het Front, waaronder heel wat uit zijn christelijke zuil, deelde de minister ons ter plekke mee dat hij afzag van het gros van zijn besparingsplan. Wat een zoete overwinning. Moest Twitter dan al bestaan hebben! 

1996

Goedkeuren alstublieft

Op 12 juni sturen we een persbericht uit vanuit het Forum Ruimtelijke Ordening, waarin BBL, Natuurreservaten, Vlaamse Federatie Planologie en Stadsland zitten. Het Forum wil duidelijk maken dat het voorliggende Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nodig is in het streven naar een verbetering van onze leefomgeving. De volgende jaren heeft Vlaanderen nood aan heel wat bijkomende woningen en bedrijfsterreinen. Ondertussen moet ook voldoende ruimte opengehouden worden voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landbouw. Vlaanderen heeft echter geen ruimte teveel. Een algemeen kader om de verschillende claims op de ruimte onderling af te wegen is daarom noodzakelijk. 

Er worden door de regering heel wat stappen genomen om het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ingang te doen vinden. Verschillende uitlatingen vanuit economische milieus, landbouwkringen en van bouwpromotoren wijzen er echter op dat het RSV op heel wat tegenstand kan rekenen. Daar willen we duidelijk stellen welke de essentiële elementen zijn. Deze elementen zijn sleutels voor een vernieuwd ruimtelijk beleid dat ervoor kan zorgen dat Vlaanderen een leefbare regio blijft met genoeg open ruimte, sterke steden en met voldoende uitstraling voor nieuwe investeringen. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd goedgekeurd. 

1997

Een nieuwe toekomst voor een prikje

Het is onze eigenste penningmeester Jean Awouters die ons op een kantoorpand wijst in de Tweekerkenstraat, ooit het hoofdkwartier van de CVP. Het gebouw is statig, maar oud. Fraai, maar onderkomen. En eigenlijk hebben we er het geld niet voor. Maar de 275.000 euro die we betalen is naar Brusselse normen bijzonder laag. En het is te groot voor ons. Toch durven we de sprong te nemen. Want in het kloppende politieke hart van Brussel, daar voelen wij ons wel thuis. 

Meer over

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit