Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 2000-2009 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Tijdlijn Bond Beter Leefmilieu 2000-2009

2000

Geen beton! (En geen 34 jaar wachten)

Op 7 januari houden we een nieuw platform boven het doopvont, ditmaal tegen de uitbreiding van het wegennet. Met 30 bewonersgroepen, actiecomités en natuurverenigingen bundele de krachten tegen de op stapel staande nieuwe wegenprojecten in Vlaanderen. 

Onze analyse: Vlaanderen is vandaag al oververzadigd op gebied van autowegen. Bovendien lossen nieuwe autowegen de mobiliteitsproblemen niet op, wel integendeel. Nieuwe wegen zorgen voor méér autoverkeer, meer luchtverontreiniging en meer onveiligheid. Daarnaast wordt het al zo sterk aangetaste landschap nog meer versnipperd door de bouw van nieuwe wegen. 

Om op te warmen worden alvast vijf nieuwe wegenprojecten op de korrel genomen, één in elke provincie. 

We zijn onze tijd ver vooruit met de vraag naar een betonstop. En we willen ‘m nu, en niet over 34 jaar, zoals minister Schauvliege die in 2016 pleit voor een betonstop tegen 2050.

2001

Jef krijgt een moderne jas

De belichaming van BBL is “De Jef”. Jef is de groenste jongen die er is, en niet alleen achter zijn oren. Hij is zo groen dat hij nog geboren moet worden, wat hij graag zou doen in een leefbare omgeving. Daarom is hij op zijn hoede. In de gedaante van een boom houdt hij een oogje in het zeil bij de koepel van milieuverenigingen, de BBL. Te pas en te onpas werpt hij zijn vermomming af en met de armen in de lucht overstelpt hij ons dan met waarschuwingen en weetjes. Alles heeft hij gezien. Hij kan een behoorlijk ettertje zijn soms... 

Het Belgerinkelvirus verspreidt zich

Na enkele proefjaren in Hasselt en Mechelen slaagt BBL erin om dit jaar 43 steden en gemeenten, en 3500 handelaars warm te maken voor een bewustmakingscampagne. Met Belgerinkel naar de Winkel is gelanceerd en zal 15 jaar lang hoge toppen scheren. Met legendarische momenten als de fietstassen van Van Beirendonck, een sociale media-romance tussen Tom Kestens en Roos Van Acker (met een echte overval), jaren met 2,7 miljoen geregistreerde fietsverplaatsingen, applaus voor onze campagne op het internationale Velo-Citycongres in Kopenhagen, het registreren van meer dan 1 miljoen loten voor onze nationale tombola,...

2003

8%

De energieploeg van BBL zet zich samen met Igemo aan het pionieren. Niet door op kantoor boeiende en innoverende concepten te bedenken die als projectaanvraag op de tafel van een subsidiërende overheid belanden (en soms: eindigen), maar door elke maand met enkele Mechelse geëngageerde energiemeesters (zo gaan ze later heten) een stap verder te zetten. Kris en Mike zijn op elkaar ingespeeld en stuwen de groep vooruit. Doel: 8% energie besparen. Middel: door meterstanden te noteren. Een rekenmodel wordt ontwikkeld en de klimaatwijken gaan van start. Met mooie resultaten, zeker ook bij de kansengroepen die begeleid worden door bv. de OCMW’s. 

In 2011 gaat de campagne internationaal: Energyneighbourhoods. BBL zet zich op de kaart als Europese projectpartner, en dat zal niet voor het laatst zijn. 8626 huishoudens uit 830 wijken in zestien Europese landen besparen gemiddeld 10% energie. 

2004

Met de fiets naar Kyoto

Eén maand tijd - van 21 september tot 21 oktober - krijgen werknemers in Antwerpen, Gent en Leuven om met de fiets in Kyoto te geraken. Niet letterlijk, maar ze verdienen elke dag wat kilometers op hun teller, als ze van en naar het werk fietsen. 1.000 werknemers van 50 bedrijven en stadsdiensten fietsen in die maand ruim 180.000 kilometer bijeen of 18 keer de afstand naar Kyoto

Na deze sterke start nemen een jaar later al 69 overheden (Vlaams, provinciaal en lokaal) en 76 bedrijven deel, samen goed voor een potentieel van 95.000 werknemers. Deze fietsen zichzelf naar mooie prijzen en een schonere atmosfeer. De actie kadert in de ‘Week van de vervoering’ en loopt - zoals vele van onze mobiliteitscampagnes - in samenwerking met vele partners, een ‘netwerk mobiliteit’.

2005

Meer dan de kiezel in de schoen

In januari beslist de Vlaamse regering om het Grinddecreet van 1993 te wijzigen. Ze schrapt de datum waarop de grindsector de laatste 100 miljoen ton grind mag bovenhalen, waarna de grindwinning wordt stopgezet. Maar ze opent ook opnieuw de discussie over het quotum waarmee ze eerder gemaakte afspraken met de sector negeert. Waartegen we ons dus verzetten samen met de Limburgse natuurverenigingen. 

In de klankbordgroep duurzame bevoorrading van de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen werken we constructief mee aan alternatieven op basis van grondig studiewerk, zoals van de effecten van winning in Vlaanderen versus de voordelen van import van delfstoffen uit het buitenland. Stap voor stap evolueert het dossier naar een constructief overleg tussen de aangesloten verenigingen uit Limburg met de grindsector. Een systeem van ‘projectmatige’ grindwinning wordt voorgesteld. Grind kan in de toekomst enkel nog gewonnen worden in het kader van projecten voor hoogwaterbescherming, scheepvaart of natuurontwikkeling. Dit voorstel van de milieuverenigingen en de grindsector samen wordt in 2007 vertaald in een decreetvoorstel en goedgekeurd in het Vlaams Parlement. 

Zowel bij de grindsector als bij de milieubeweging heerst tevredenheid over het bereikte resultaat, dat zelfs als een voorbeeld van ‘duurzame ontwikkeling’ kan worden gezien. 

2006

Haantje de voorste

Voor de lokale verkiezingen van 8 oktober stelt BBL een stevig eisen- en inspiratiepakket ‘De kracht van je gemeente’ samen. Dit komt niet uit de lucht vallen. Met het steunpunt Tandem wordt al sinds 2001 ingezet om een sterke samenwerking tussen het lokale bestuursniveau en de natuur- en milieuverenigingen. Want gezonde lucht, proper water, een leefbare omgeving en voldoende natuur in de buurt: zelfs in het dichtbevolkte Vlaanderen hoeft dit geen utopie te zijn.

Ook de Dag van de Aarde van 23 april, de opendeurdag van de milieubeweging, staat helemaal in het teken van de lokale verkiezingen. Op 70 plaatsen zetten we goede voorbeelden in de schijnwerpers onder de noemer ‘Breng leven in je gemeente’. 

En het blijft niet bij vrijblijvende beloftes. Trots kunnen we in 2011 melden dat alle 44 Limburgse burgemeesters het Europese Covenant of Mayors (burgemeestersconvenant) ondertekenen. Met de ondertekening engageren zij zich om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen 2020 (al gaan ze in Limburg nog een stap verder: voor klimaatneutraal). En zo waren we toen (en nu nog steeds) het haantje de voorste van de Europese klas. Een ambitie die we vanaf 2016 verder zetten met Gemeente voor de Toekomst.

2007

Kamperen in een Groene Sleutel en zwemmen onder een Blauwe Vlag

Op 12 juli reikt minister van Toerisme Geert Bourgois voor het eerst de Groene Sleutels uit in De Lilse Bergen. 
BBL coördineert dit internationale programma in Vlaanderen. De kampeersector geeft de aftrap, anderen zoals attracties, jeugdlogies, hotels en gastenkamers volgen spoedig. 

Groene Sleutel en Blauwe Vlag (jachthavens en zwemvijvers): de twee programma’s van FEE, Foundation for Environmental Education, worden vaak in 1 adem genoemd. Groene Sleutels zijn er ondertussen 120 in Vlaanderen, bij de Blauwe Vlaggen blijven we hangen op 21. De kustgemeenten hebben we nooit meegekregen. Voor hen was het altijd ‘samen uit, samen thuis’, wat niet echt matcht met een jaarlijkse grondige screening van elke badplaats.

2008

Was Bond Beter Leefmilieu een nieuwe sociale beweging?

Kristof Vets schrijft zijn masterproef over ons. Hij onderzoekt of we van 1971 tot 1991 de kenmerken hadden van een nieuwe sociale beweging. Zijn conclusie is dat BBL geen sterke overeenkomsten had met wat in de literatuur als kenmerkend voor nieuwe sociale bewegingen beschouwd wordt. We gebruikten “nieuwe” actiemethoden maar lobbying en overleg stonden centraler. Ook sensibilisering en juridische actie behoorden meer tot het actiepatroon van BBL dan directe acties. Evenmin kunnen we spreken over een sterke ideologische kleuring van de milieubeweging. Het pragmatisme haalde steeds de bovenhand. De soms pittige discussies die in het midden van de jaren tachtig plaatsvonden, waren geen gevolg van een verschil in ideologie tussen de milieuactiegroepen en de natuurbehoudsorganisaties, maar waren eerder een strategisch dilemma waar de milieubeweging mee worstelde.

Kristof blikt vandaag terug. “Wat me het meest is bijgebleven, is het feit dat BBL op een professionele manier probeert het beleid te beïnvloeden door studies en alternatieven aan te reiken. Dit vervreemdt de BBL natuurlijk wat meer van de oorspronkelijke “grass roots” milieubeweging, maar kan langs de andere kant weer positieve resultaten opleveren door een veranderd beleid vanuit de overheid. Die spanning tussen die 2 stromingen is mij ook bijgebleven.”

Een spanning die hij blijkbaar mooi in zijn thesis heeft verwerkt, want ook de jury zat in dubio. Hij haalde 13 op 20 met sterk uiteenlopende scores van de juryleden: de ene helft gaf 10 en de andere 16 of 17. Mooie weerspiegeling van de diversiteit van de milieubeweging?

2009

BBL betreedt de arena van de sociale media

12 maart: BBL werkt haar status op Facebook bij tot “Staat op Facebook”. Voilà. 

4 dagen later volgt een eerste bericht over het evaluatierapport van het energiebenchmarkingsconvenant. Tjiens? Niemand die het liket. 

2 dagen daarna een nieuwe poging: “We houden van open ruimte!” Simpel, duidelijk, positief. En het werkt. Gert Deryckere is onze eerste liker. Waarvoor onze eeuwige dank Gert!
Maar ook onze enige. Dus BBL “snakt naar adem. Uch!” 

Gingen we niet makkelijk en snel veel volk bereiken via Facebook? Wat volgt is een half jaar sociale windstilte maar vanaf oktober 2009 schieten we echt in gang. Om nooit meer te stoppen. 

2009

Erik Grietens schrijft een boek, en hij doet dat goed

Beleidsmedewerker Erik vertrouwt zijn ideeën over de ruimtelijke wanorde toe aan papier. 2 maanden zwoegt hij aan zijn manuscript. 2 maanden waarin zijn collega’s zich afvragen: “Waarom zit Erik zo vaak in het buitenland?”, zoals zijn agenda aangeeft. Dat is zijn truc om niet gestoord te worden. 

Het boek wordt voorgesteld in het Vlaams Parlement. Het beleid werkt de ruimtelijke wanorde in de hand, zegt Erik daar. Maar niet enkel de wantoestanden komen aan bod. In Vlaanderen zijn er immers ook veel goede voorbeelden te vinden. Ook die projecten krijgen de nodige aandacht. 

Meer over

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit