Toch belastingaftrek voor gedupeerde passiefbouwers

Eind 2012 snoeide de federale regering plotsklaps drastisch in de belastingvoordelen voor energiebesparende investeringen zoals de bouw van lage-energie-, passief- of nul-energiewoningen. Bouwers zagen hierdoor ineens een belastingaftrek van honderden euro’s per jaar - en dat voor een periode van tien jaar - aan hun neus voorbijgaan. Hierop stapten een aantal gedupeerden naar het Grondwettelijk Hof. Met succes. 

Het Hof oordeelde dat de overgangsregeling te strikt werd uitgewerkt waardoor bepaalde mensen onterecht het belastingvoordeel mislopen. De regering geeft gevolg aan deze uitspraak en heeft beloofd om de situatie recht te zetten. Iedereen die voor 2012 een contract heeft getekend voor de bouw van een dergelijke energiezuinige woning zal alsnog het voordeel kunnen genieten gedurende tien jaar vanaf het jaar waarin ze hun certificaat hebben verkregen.

Duurzaam bouwen en wonen