Torrcoal wint hoger beroep en mag huishoudelijk afval verwerken

Een korte geschiedenis: In 2008 is het Torrcoal Productie Centrum in Dilsen-Stokkem begonnen met het verwerken van zuivere biomassa tot zogenaamde torrefactie. Door biomassa te roosteren bij temperaturen tussen 250 en 320 °C  ontstaat een compact product dat veel weg heeft van steenkool. In 2011 vroeg Torrcoal een nieuwe vergunning aan, maar dit keer ging het over de verwerking van biologisch- en restafval.

Tegen die nieuwe aanvraag werden maar liefst 122 bezwaarschriften ingediend, waaronder 1 van de Limburgse Milieukoepel en Bond Beter Leefmilieu. Ons bezwaar was erop gestoeld dat het verwerken van recycleerbaar afval tot torrefactie in strijd is met het duurzame materialenbeleid dat Vlaanderen probeert te voeren. Volgens dat beleid moeten materialen namelijk zoveel mogelijk verwerkt- en opnieuw gebruikt worden. Torrefactie wordt daarnaast bijgestookt in steenkoolovens, waardoor deze zeer vervuilende manier van energieproductie ook nog eens wordt ondersteund. Andere bezwaren hadden te maken met geluidshinder, geurhinder, het overschrijden van de fijnstofnorm en de verschillende branden die sinds de oprichting van het bedrijf op het terrein al hebben gewoed.

De provincie Limburg had de vergunningsaanvraag van Torrcoal afgewezen, waarop het bedrijf in hoger beroep ging. De Vlaamse Overheid heeft vervolgens alsnog de vergunning toegekend, terwijl onder meer OVAM en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) daartegen hebben geadviseerd. De gemeente Dilsem-Stokkem heeft nog beroep aangetekend bij de Raad van State, maar die laatste heeft afgelopen maand een arrest geveld waarmee de de nieuwe vergunning definitief werd goedgekeurd. 

Afvalbeleid