Trucks: files, ongevallen en klimaatverandering

Het Europees parlement behandelt momenteel nieuwe regels voor heffingen op het wegtransport. Op 21 januari stemt het Transportcomité over de tekst. Belgisch Europarlementair Saïd El Khadraoui (sp.a) is rapporteur voor dit dossier. De Europese Commissie stelt voor om CO2-uitstoot en ongevallen niet op te nemen in de berekening van de heffingen. De Europese koepel ‘Transport & Environment’, hierin gesteund door BBL, vindt dit onaanvaardbaar. Zij vragen dat lidstaten wel degelijk de mogelijkheid krijgen om externe kosten door te rekenen in de heffingen. Een nieuwe studie van CE Delft geeft aan dat de kosten, veroorzaakt door het wegtransport, veel hoger liggen dan tot nu toe aangenomen. 

De conclusie van CE Delft zijn meer dan helder. Tegen 2030 wordt verwacht dat de CO2-uitstoot van het Europees vrachtverkeer zal stijgen met 54%. Vrachtwagens zijn verder verantwoordelijk voor 20% van het fileleed, terwijl ze maar 3% van de voertuigen uitmaken. Per gereden kilometer blijken vrachtwagens twee keer meer dodelijke ongevallen te veroorzaken dan personenwagens.  

De studie weerlegt de claim van de transportsector dat al de taksen en belastingen die ze betalen, de volle kost dekken van de schade die ze veroorzaken. De ongeveer 50 miljard betaalde lasten dekken maar net de infrastructuurkosten. Al de andere kosten, zoals milieuschade, files, ongevallen, lawaaihinder, zijn niet gedekt.

Klimaatbeleid