Turtelboom heeft minst vervuilend wagenpark, maar Schauvliege maakt de radicale omslag | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Turtelboom heeft minst vervuilend wagenpark, maar Schauvliege maakt de radicale omslag

Jonathan Lambregs

donderdag 19 november 2015

Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat het voertuigenpark van de Vlaamse ministers uit overwegend brandstofmotoren bestaat. Van de 39 wagens in gebruik is er slechts één elektrisch. Die ene elektrische wagen maakt dat minister Turtelboom haar voertuigenpark gemiddeld het minste CO2 uitstoot. Schauvliege kiest echter voor een radicale modal shift. Haar kabinet heeft het meeste fietsen in gebruik.

Ontdek de cijfers

Transport neemt 34% van de totale Vlaamse CO2-uitstoot voor haar rekening. Om de impact van ons verkeer op de klimaatopwarming te verminderen, moeten we dus werk maken van een vergroening van ons vervoer. Elektrisch vervoer, de uitbouw van ruimte voor de fietser en het openbaar vervoer spelen daarin een centrale rol. De Vlaamse overheid scoort echter slecht in haar voorbeeldrol. Van de 39 wagens rijden er 38 op fossiele brandstoffen en is er slechts één elektrisch voertuig in gebruik.

Totale vloot

Het totale wagenpark van alle ministers samen bestaat uit 38 wagens met verbrandingsmotor, 1 elektrische wagen en 20 fietsen. Op vlak van totale CO2-uitstoot scoort het kabinet van Bourgeois en Homans het slechts. Zij hebben de meeste wagens met verbrandingsmotor in gebruik, respectievelijk 6 en 5.

Uitstoot per wagen

Veel relevanter is natuurlijk de CO2-uitstoot per wagen. Dan is het kabinet van minister Turtelboom de winnaar met een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 g CO2/km. De recente aankoop van een elektrische wagen speelt een bepalende rol in dat opvallend laag gemiddelde. De verliezer in dit rijtje is opnieuw minister Homans. Haar wagens stoten gemiddeld 141 g CO2/km uit.


 
Modal shift

De meeste milieuwinst wordt natuurlijk geboekt door radicaal te kiezen voor een milieuvriendelijk vervoersmiddel in plaats van efficiëntie winsten. De absolute winnaar is dan ook minister Schauvliege. Haar kabinet heeft immers de meeste fietsen in gebruik.