Twee oplossingen om groenestroombeleid bij te sturen

Naar aanleiding van het SERV-rapport over het doorrekenen van de groenestroomcertificaten vraagt Bond Beter Leefmilieu (BBL) aandacht voor twee oplossingen om het beleid bij te sturen. Vandaag ontvangen de grootschalige en onduurzame biomassacentrales veel groenestroomcertificaten. De overheid moet deze steun onmiddellijk stopzetten. Bovendien moeten we de kosten en baten van het hernieuwbaar energiebeleid op een eerlijke manier verdelen. Vandaag betalen huishoudens het leeuwendeel.  

Onduurzame biomassa  

Vandaag gaat een aanzienlijk deel van de groenestroomcertificaten naar de grootschalige verbranding van biomassa. De Max Green biomassacentrale van Electrabel krijgt 100 miljoen euro steun per jaar. Daarnaast zegde Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche steun toe aan twee nieuwe biomassacentrales (Langerlo in Genk en BEE in Gent)  voor een bedrag van 328 miljoen euro per jaar. “Dat deze centrales een zeer groot deel van de koek van de groenestroomfactuur voor hun rekening nemen, smaakt bijzonder wrang”, aldus Sara Van Dyck van BBL. “Deze biomassacentrales zijn verantwoordelijk voor bijkomende ontbossing en zorgen voor meer CO2-uitstoot. Het is bovendien de enige hernieuwbare energievorm die niet goedkoper wordt. Willen onze beleidsmakers een echt duurzame energietoekomst en een betaalbare energiefactuur garanderen? Dan moet ze alvast de steun voor deze grootschalige en onduurzame biomassacentrales stopzetten.”   

Kosten oneerlijk verdeeld  

“De prijs van energie steeg met 43% voor huishoudens terwijl ze voor professionele verbruikers slechts met 0,6 % steeg.”     

Evolutie tussen 2007 en 2013

Daling energieprijs (oa.  door integratie hernieuwbare energie)

Stijging energiefactuur (oa.via bijdragen voor groene stroom)

Totale kostenstijging (%)

Huishoudelijke afnemer

-1,5 €/Mwh

+ 60 €/Mwh

43%

Professionele verbruiker op middenspanning (135.000 kWh overdag en 25.000 kWh)

- 18,1 €/MWh

+ 20 €/Mwh

0,6%

(*) Gegevens uit studie van de CREG http://www.creg.info/pdf/Studies/F1271NL.pdf

Doordat zon en wind gratis energie leveren, prijzen ze duurdere fossiele brandstoffen uit de markt. Het toenemend aandeel hernieuwbare energie zorgt daardoor voor lagere energieprijzen op de  groothandelsmarkt. Deze lagere kostprijs weerspiegelt zich vooral in de energiefactuur van  professionele gebruikers. Deze verbruikers betalen nochtans veel minder voor groene stroom dan de huishoudelijke klanten. Huishoudens  profiteerden nauwelijks van de lagere energieprijzen op de groothandelsmarkt, maar betaalden wel het leeuwendeel van de groenestroombijdragen (zie tabel*). “Er is nood aan meer evenwichtige verdeling van de kosten én baten van hernieuwbare energie”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.    “Enkel door het debat over de financiering van het hernieuwbaar energiebeleid ten gronde te voeren, kunnen we het pad effen voor een toekomst die volledig draait op hernieuwbare energie. Dit is het recept voor een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening”, aldus Bond Beter Leefmilieu.  

Windenergie Biomassa & biobrandstoffen