Unieke coalitie vraagt plaatsingsstop stookolieketels en voordeliger groen verwarmen

Deze coalitie is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de Organisatie Duurzame Energie

Brussel 25 april 2019 - Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden. “Wij zijn klaar voor de omslag naar volledig duurzame verwarming van gebouwen. Aan de volgende regering om deze omslag mogelijk te maken.” De coalitie presenteert drie voorstellen: de plaatsing van nieuwe stookolieketels stop zetten in de volgende regeerperiode, een lastenverschuiving richting fossiele brandstoffen realiseren en het voor iedereen mogelijk en voordelig maken om groen te verwarmen. 

Vandaag verwarmt 90% van de huishoudens met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals met warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa. Pijnpunt: de lasten op de duurzaamste vormen van verwarming zijn momenteel het hoogst.

Onder meer daarom lanceert de coalitie een pleidooi voor 100% residentiële groene warmte met deze drie speerpunten voor de volgende regeringen: 

 • een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie, 
 • een plaatsingsstop voor nieuwe stookolieketels tegen 2021 en tegen 2030 uitsluitend verkoop en plaatsing van duurzame alternatieven,
 • de invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025.

Bram Claeys, directeur van ODE wijst op de brede steun voor duurzame verwarming en de ongeziene samenstelling van de coalitie: “Ondernemingen, de milieubeweging en onderzoeksinstellingen geven samen een krachtig signaal: ze willen niet enkel zelf de omslag maken en investeren in nieuwe technieken, opleidingen en communicatie, maar ze vragen ook dat de overheid sneller schakelt. Opvallend: ook Techlink, de federatie van installateurs, verschillende fabrikanten van verwarmingstoestellen zoals Bulex, Daikin en Vaillant, en energieleveranciers zoals Engie, Eneco en Luminus sluiten zich aan.” De ondertekenaars engageren zich om hun eigen ontwikkelingsplannen en strategie te oriënteren op duurzame verwarming.

Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu benadrukt het belang van het initiatief: “Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda. Nu is het de beurt aan warmte. Met drie sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag van stookolie en aardgas naar duurzame warmte op gang trekken.” 

Meer informatie

Ondertekendende organisaties

 1. 2Valorise
 2. 3E
 3. Aché Ligno Architects 
 4. Bond Beter Leefmilieu
 5. Beauvent
 6. BEE
 7. Boringen Verheyden
 8. Boydens Engineering
 9. Bulex
 10. CES
 11. Clean Energy Invest cvba 
 12. CTC Benelux
 13. Daikin
 14. Desauw NV
 15. Dialoog
 16. DuCoop cvba
 17. Ecopower
 18. EMiB Universiteit Antwerpen
 19. Encon
 20. Eneco
 21. EnergyVille
 22. Enervest
 23. Engie
 24. Eurabo
 25. EV Home 
 26. Fortech
 27. Gent
 28. Gents Milieufront
 29. Gezinsbond 
 30. GPC Europe
 31. Greenpeace
 32. HD Energy
 33. Ingenium
 34. IVM
 35. Kelvin Solutions
 36. Klimaterra
 37. KU Leuven - Thermal Systems Simulation 
 38. Leuven
 39. Luminus
 40. Macobo-Stabo
 41. Mitsubishi Electric Europe B.V.
 42. Nathan
 43. Nelectra
 44. NIBE
 45. Organisatie Duurzame Energie
 46. Oventrop
 47. Pixii
 48. Project Zero
 49. Sanutal
 50. Techlink
 51. Terrendis
 52. Thercon
 53. Thermiek
 54. Thomas More
 55. Universiteit Gent, Onderzoeksgroep Technische Thermodynamica & Warmteoverdracht
 56. Vaillant
 57. Verbeke Energie
 58. Viktor Goes Green
 59. VITO
 60. VOLTA
 61. Vrije Universiteit Brussel
 62. Wase Wind
 63. WWF
 64. Zero Emission Solutions    
 65. Zerofriction

 

Desinvestering uit fossiele energie Groene warmte

Meer over Desinvestering uit fossiele energie, Groene warmte