Foto (c) Alexander D'Hooghe. Bron: Ambitienota Broeksite

UNIZO en Bond Beter Leefmilieu over nieuwe voorstellen Uplace-site: 'Interessante basis voor verdere onderhandelingen, maar traditioneel shoppingcentrum blijft onbespreekbaar'

Foto (c) Alexander D'Hooghe. Bron: Ambitienota Broeksite

"Het is goed dat er nu effectief wordt overlegd met diverse stakeholders over de invulling van de reconversiezone Machelen-Vilvoorde, met inbegrip van de Uplace-site. De nieuwe voorstellen van architect en stedenbouwkundige Alexander D'Hooghe, aangesteld door de stad Machelen, bevatten verschillende interessante elementen om verder over te onderhandelen, maar ze bieden nog niet voldoende garanties." Dat zeggen UNIZO en Bond Beter Leefmilieu (BBL) in een gezamenlijke reactie, naar aanleiding van het persmoment daarover, deze ochtend in het gemeentehuis van Machelen. 

"Goede voorstellen zijn, onder meer, de combinatie met maakbedrijven en het betrekken van kenniscentra bij de ontwikkeling", heft Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, aan. "Maar we vragen ons af of de voorziene oppervlakte van 55.000 vierkante meter op die manier volledig kan worden ingevuld. De combinatie met een KMO-zone lijkt ons daarom essentieel. We hameren er in elk geval op dat die alternatieve invullingen bij de effectieve uitwerking loepzuiver moet blijven en niet mag worden uitgehold. Voorbeelden uit het recente verleden, zoals dat van Docks Bruxsel zijn niet van aard om ons op dat vlak gerust te stellen. Ook daar werd - op papier - een stuk 'industriële invulling' voorzien, als voorwaarde om het project goedgekeurd te krijgen. Maar aan die voorwaarde wordt tot op vandaag nog altijd niet voldaan. Wat van Docks Bruxsel een zoveelste 'old school' shoppingcenter maakt. Dat kunnen we in het Uplace-dossier niet opnieuw laten gebeuren." UNIZO benadrukt tot slot dat de ontwikkeling van de site niet als een losstaand project mag worden opgevat, maar dat ze moet kaderen binnen de algemene ontwikkeling van de regio, in samenwerking met de verschillende beleidsniveaus. Daarbij is met name de ontsluiting van de site en de impact op de mobiliteit een belangrijk aandachtspunt.

Erik Grietens, beleidsmedewerker bij BBL, ziet eveneens verschillende beloftevolle elementen in de voorstellen die nu op tafel liggen. "Zo is BBL zeker gewonnen voor het idee van een circulair bedrijventerrein, zoals nu in de plannen staat. De focus op textiel en voedselafval in de huidige plannen kan wat ons betreft nog volop worden verruimd in deze industriële omgeving. Een stuk verkoopsruimte is voor ons geen taboe, maar in dat geval moet het wel effectief om 'maakwinkels' gaan, volgens het principe dat wat ter plaatse wordt geproduceerd ook ter plaatse wordt verkocht. We hopen dat het verhaal een vervolg krijgt in de richting van een duurzame circulaire economie, waar BBL mee voor ijvert en verder wil over praten." Ook Erik Grietens benadrukt, namens BBL, dat het project nu niet meer opnieuw mag afglijden naar een shoppingcenter. Hij is ervan overtuigd dat ook de andere milieu-organisaties hun veto zullen stellen, als het daar op uitdraait.  "In de verdere onderhandelingen over de de concrete uitwerking en realisatie van de Uplace-site, moeten daarom harde garanties worden ingebouwd dat het om echte werkwinkels gaat en niet om een klassieke shoppingmall."

UNIZO en BBL zien in de huidige plannen voldoende interessante elementen om verder over aan tafel te zitten en te onderhandelen. Beide organisaties benadrukken tegelijk dat een traditioneel shoppingcenter voor hen even onaanvaardbaar blijft als voorheen.