Uplace: bezwaar nummer zoveel | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Uplace: bezwaar nummer zoveel

Erik Grietens

donderdag 7 januari 2016

De Raad van State heeft ernstige juridische bezwaren bij het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering voor shoppingcenter Uplace. In december al stelde CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel, dat het in dit geval ‘over en uit’ is voor het project. Ook Bart Somers, fractieleider van Open VLD, liet duidelijk verstaan tegen Uplace te zijn. Hopelijk volgt de voltallige regering dit standpunt en wordt Uplace eindelijk afgevoerd.

Een slecht én onwettig plan

De Raad van State vernietigde eerder al het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat gebeurde op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace. De reden: het vooraf aanleggen van een tramlijn werd niet wettelijk opgelegd in dat plan. Die tramlijn is volgens het Milieu-effectenrapport  noodzakelijk om de mobiliteitsproblemen onder controle te houden. Uplace verwacht 8 miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de wagen zal komen. Dat betekent zo’n 25.000 extra wagens per dag, op een van de grootste congestiepunten van het land.

Tijd voor de vuilnisbak

Ook in het nieuwe plan van de regering is die tramlijn niet voorzien. Wel staat er dat er eerst een bijkomende treinhalte moet komen plus een pendelbus vanaf het station van Vilvoorde. De Vlaamse regering wil in het plan zelf opnemen dat het ongeldig wordt als tegen eind 2017 niet aan die twee mobiliteitsvoorwaarden is voldaan.

Maar dat is niet wettelijk volgens de Raad van State. Het decreet ruimtelijke ordening stelt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan automatisch in werking treedt nadat het gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse regering kan daar niet van afwijken. Nog een extra reden om plan en project naar de vuilnisbak te verwijzen dus.