Uplace krijgt achterpoortje in nieuw decreet. En ineens ook nieuwe milieuvergunning | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Uplace krijgt achterpoortje in nieuw decreet. En ineens ook nieuwe milieuvergunning

Erik Grietens

donderdag 23 juni 2016

Een dubbele nieuwe episode in de Uplace-soap. De socio-economische vergunning van het geplande megashoppingcenter is sinds vorig jaar verlopen, maar in een nieuw ontwerpdecreet over handelsvestigingen voorziet de Vlaamse regering een bepaling op Uplace-maat, waardoor de vergunning toch weer geldig wordt. Daar komt nog bij dat minsiter Schauvliege Uplace een nieuwe milieuvergunning geeft. De rechter vernietigde de eerste vergunning. Wij onderzoeken of we opnieuw een gerechtelijke procedure opstarten.

In een nieuw ontwerpdecreet over handelsvestigingen is een overgangsbepaling voorzien die ervoor zorgt dat de vervallen socio-economische vergunning van het geplande megashoppingcenter toch opnieuw geldig wordt. Die vergunning is sinds september 2015 verlopen, maar wordt nu met terugwerkende kracht weer rechtsgeldig. Het verhaal is nog wranger als je weet dat dit nieuwe decreet net bedoeld is om handel in de stadscentra te ondersteunen en zo een kernversterkend beleid te voeren. Een winkelcomplex zoals Uplace zal net het tegenovergestelde effect hebben: meer winkels zullen leeg komen te staan in steden zoals Leuven, Mechelen of Vilvoorde.

Tegelijk laat Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weten dat Uplace een nieuwe milieuvergunning krijgt. Die vergunning werd vernietigd door de Raad van State en het Hof van Cassatie. Bedenkelijk is alvast dat de nieuwe milieuvergunning er komt zonder nieuw openbaar onderzoek. En dus ook zonder de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.

Plat op de buik voor Uplace

De Raad van State vernietigde in 2014 de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag. In het brownfieldconvenant, de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en Uplace voor de sanering van de gronden, waren immers verbintenissen opgenomen die zó ver gingen dat de Vlaamse regering bijna niet anders kon dan de vergunning af te leveren. Daardoor kon de minister volgens de Raad van State niet meer onafhankelijk oordelen over de vergunningsaanvraag en kreeg Uplace een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben.

De minister en Uplace trokken tegen die uitspraak naar het Hof van Cassatie, maar kregen ongelijk van de hoogste rechtbank van België. Cassatie bevestigde het arrest van de Raad van State.

Daarop besliste de regering dan maar om een nieuw brownfieldconvenant af te sluiten met Uplace. Vervolgens kwam er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat was namelijk ook vernietigd door de Raad van State. De Raad oordeelde immers dat het ruimtelijk plan te weinig garanties bevatte voor een goede afwikkeling van het verkeer naar het shoppingparadijs. In de eerste plaats garanties voor een nieuwe tramlijn. Die garanties zijn er vandaag nog steeds niet.

Waar is het nieuw openbaar onderzoek?

En nu krijgt Uplace ook een nieuwe milieuvergunning. Die komt er bovendien zonder nieuw openbaar onderzoek. Men heeft gewoon de procedure hernomen vanaf het moment dat de minister in beroep moest beslissen. Dat was na het openbaar onderzoek, op basis waarvan de provincie de vergunning in eerste instantie weigerde. Ondertussen is er echter wel een nieuw brownfieldconvenant. Dat convenant was net de reden waarom de vorige milieuvergunning vernietigd werd. En er is ook een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, waarin een aangepast bouwprogramma en aangepaste milderende maatregelen zijn opgenomen ten opzichte van het vorige plan. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om een volledig nieuwe milieuvergunning aan te vragen, met een nieuw openbaar onderzoek.

Bond Beter Leefmilieu onderzoekt samen met Greenpeace en BRAL of we opnieuw een procedure opstarten bij de Raad van State tegen de nieuwe milieuvergunning. Eén ding staat wel al vast: er volgen zeker nog nieuwe episodes in deze slechte soap.