Veel protest tegen afschaffen vroege en late treinen

In december treedt de nieuwe dienstregeling van de NMBS in werking. Daarbij zouden heel wat vroege en late treinen worden afgeschaft, vooral naar de kleinere stations tussen de grote steden. Zo krijgt Brussel de bedenkelijke eer om de enige hoofdstad in Europa te worden, waar na 23 uur geen stoptreinen meer rijden.

De Verenigde Verenigingen, TreinTramBus, Test-Aankoop en Navetteurs.be uiten in een open brief aan spoorbaas Jo Cornu hun ongenoegen. Bedrijven die laaggeschoolden tewerkstellen, vrezen dat die mensen niet tijdig op het werk raken voor de ochtendploeg. Mensen die naar toneel gaan of concertgangers, zullen verplicht zijn om de auto te nemen. Vrijwilligers van verenigingen zullen massaal afhaken als ze na activiteiten en vergaderingen niet meer naar huis kunnen sporen. De ondertekenaars van de brief willen in de eerste plaats een structurele aanpassing van de financiering van de spoorwegen. De hoge kostprijs die Infrabel aanrekent om een trein over zijn sporen te laten rijden, moet naar beneden. Dit punt moet bovenaan de agenda van de volgende federale regering komen.

Voor BBL mag de volgende regering ook eens nadenken over het overheidsbudget dat aan koning auto wordt besteed. Vandaag gaat jaarlijks 4,1 miljard van het overheidsbudget naar fiscale vrijstellingen voor bedrijfswagens, terwijl De Lijn, de TEC en de NMBS samen jaarlijks 2,4 miljard overheidssteun krijgen. Zolang het openbaar vervoer geen degelijk alternatief biedt, zal het autoverkeer blijven toenemen.

Meer info: open brief

Gedeelde mobiliteit