Veranker grondstoffenefficiëntie binnen regelgeving

Een nieuw rapport van het European Environmental Bureau (EEB) toont hoe de Europese Ecodesign-richtlijn het grondstoffenverbruik van producten sterk kan doen verminderen. Ecodesign bevat regels die de milieuprestaties van energiegerelateerde producten (zoals elektrische apparaten, maar ook douchekoppen en ramen) moeten verbeteren.  Door enkele slimme aanpassingen in de toepassing van de regelgeving, kunnen producten langer meegaan en eenvoudiger worden gerepareerd en gerecycleerd. Criteria voor energie-efficiëntie zorgden er eerder al voor dat het energieverbruik van apparaten sterk daalde, waardoor consumenten jaarlijks honderden euro’s besparen.

Meer over de voordelen

Volgens het rapport zorgen relatief simpele ontwerpkeuzes, om bijvoorbeeld de levensduur van producten te verbeteren, al voor grote CO2-reducties. Zo leidt een levensduurverlenging (1) van alle verkochte laptops, printers en wasmachines in de EU tot een vermindering van meer dan 1 miljoen ton CO2. Dat staat gelijk aan de emissies van 477.000 wagens!

Uit de Eurobarometer blijk dat meer dan 9 op de 10 ondervraagden meer informatie willen over relevante grondstoffengerelateerde aspecten van producten, zoals levensduur of mogelijkheden voor reparatie en recyclage. De Ecodesign-regelgeving moeten hiervoor zorgen. een goed voorbeeld is Frankrijk, dat daartoe onlangs ook een wet invoerde.

Het EEB wil drie principes integreren in de toepassing van Ecodesign:

  • identificeer ontwerpcriteria die reparatie en duurzaamheid van producten ondersteunen
  • stuur de keuze van materialen in producten, inclusief de mogelijkheid om gerecycleerde materialen te gebruiken en de materialen van het product zelf ook weer te recycleren
  • verwijder problematische of gevaarlijke stoffen die hergebruik van materialen ondermijnen.

(1) Hoofdstuk 3.3 van het rapport behandelt CO2-reductie als gevolg van levensduurverlenging.

Circulaire businessmodellen