Verbreden Brusselse ring brengt de economie niets op

Groen bestelde recent een studie over de uitbreiding van de Brusselse ring bij Transport & Mobility Leuven. Specifiek onderzocht het studiebureau de economische effecten van rekeningrijden en van het aanleggen van extra rijstroken om het lokaal en doorgaand verkeer te scheiden. De verbreding komt als slechtste optie uit deze vergelijking. In het scenario met rekeningrijden dalen de transportvolumes en de files, zowel op de ring als op de toekomende snelwegen. Het economisch voordeel van die reistijdwinst wordt geraamd op 9 miljard euro (in de periode tot 2020). In het scenario met extra rijstroken stijgen de transportvolumes. Er zijn weliswaar minder files op de ring, dankzij de verbreding, maar op de toekomende snelwegen zijn er meer files. De snelheidswinst is dan ook veel kleiner dan bij rekeningrijden. De opbrengst voor de economie van extra rijstroken bedraagt slechts 700 miljoen.

Transport & Mobility Leuven berekende daarnaast ook de gezondheidseconomische effecten. Rekeningrijden zou er, als gevolg van minder verkeer en minder luchtvervuiling, voor zorgen dat er 378 miljoen minder moet uitgegeven worden voor de volksgezondheid. Een verbreding, die zorgt voor meer autoverkeer en luchtvervuiling op de ring, kost de belastingsbetaler 78 miljoen euro aan extra gezondheidskosten. Eindconclusie is dan ook dat het verbreden van de ring meer kost dan het opbrengt - de aanlegkosten worden geraamd op 1 miljard euro – terwijl rekeningrijden meer opbrengt dan het kost.

Luchtkwaliteit