Verbreding Brusselse ring geen oplossing voor sluipverkeer

Na grondige lezing van de verkeersstudie, opgemaakt door het Vlaams verkeerscentrum, blijkt dat de uitbreiding van de Brusselse ring – in tegenstelling tot wat iedereen verwachtte – niet leidt tot een gevoelige vermindering van het sluipverkeer in de omliggende gemeenten, maar in tegendeel veel extra verkeer aanzuigt (+ 30 % op de Ring). Verbreding speelt bovendien in het nadeel van het gebruik van het openbaar vervoer (-11 %!). Dus niets dan slecht nieuws. Dat bleek uit een presentatie van de studie in het Vlaams Parlement. Wat verwacht je dan? Dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert. En vooral dat ze nagaat welke alternatieven wel voor een oplossing zorgen. Uit de studie van het Vlaams verkeerscentrum blijkt dat er zo’n alternatief b estaat.

Een slimme kilometerheffing zorgt voor 20% minder sluipverkeer op het onderliggend weggenet (wat tot nu toe als belangrijkste argument voor verbreding werd aangevoerd), significant minder verkeer op de aankomende snelwegen (-20%) en significant meer gebruik van openbaar vervoer (+10%). Op basis van deze cijfers verwacht je dat de overheid nu het beste scenario (rekeningrijden) en het minst slechte alternatief (verbreding) aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zou onderwerpen. Niets daarvan. Het plan-MER schuift een project met als basis de verbreding van de ring als enig echt alternatief naar voor.

Ziende blindheid? Manif este onwil? Of blijkt hier uit dat de doelstelling om het sluipverkeer op het onderliggend wegennet te verminderen enkel een verkoopsargument was? In dat geval lijkt de nood tot verbreding van de ring vooral ingegeven door de wil om nieuwe winkelcentra en een logistieke ontwikkelingen rond de luchthaven mogelijk te maken. Dus een keuze om (veel) meer verkeer op de ring te krijgen en de druk op de omgeving gevoelig te verhogen. Dat alles met overheidsgeld.

Enig argument dat vandaag nog voor een verbreding pleit, is de tijdelijke verbetering van de doorstroming op de ring. Onder meer Modal Shift wees er in een onderbouwde nota al op dat dit effect door het aanzuigeffect zou worden teniet gedaan.

Het is wel belangrijk hierbij op te merken dat de eerste inschatting die de plan-MER tot nu maakte eerder gericht is op het doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer is het verkeer dat Brussel niet als bestemming of oorsprong heeft. De impact op de doorstroming voor de gemiddelde pendelaar naar Brussel is dus onduidelijk.

Voor dit doorgaand verkeer zegt de studie dat de verbreding op 3 van de 6 bestudeerde secties voor een verbetering zorgen. Een slimme kilometerheffing of rekeningrijden zou volgens de studie eveneens op 3 van de 6 bestudeerde secties voor een verbetering zorgen zoals blijkt uit onderstaande tabel.

verbetering doorstroming vooral gericht op doorgaand verkeer voor geselecteerde secties

 

geselecteerde sectie van vak E40-A12

geselecteerde sectie van vak A12-E19

geselecteerde sectie van vak E19-E40

 

buiten

binnen

buiten

binnen

buiten

binnen

verbreding

47%

57%

2%

3%

70%

-1%

slimme kmheffing

23%

24%

31%

27%

24%

55%

Voor Bond Beter Leefmilieu is het duidelijk: indien men echt werk wil maken van een oplossing voor de leefbaarheid rond de Brusselse Ring, dan moet er nu werk gemaakt worden van een ernstige MKBA, waarin rekeningrijden als volwaardig alternatief wordt meegenomen.

Het wordt tijd dat het beleid vooruit durft denken. Een Vlaanderen dat stilstaat – ook als het stilstaat op meer rijstroken – is in strijd met de doelstellingen van Vlaanderen in Actie. Een Vlaanderen dat stilstaat, kan haar hoop om ooit bij de top 5 van de Europese regio’s te komen opbergen. Dat is de keuze waar we voor staan.

De tabel hieronder zet de cijfers uit de mobiliteitstudie nog eens op een rijtje.

impact verkeersvolume van 2 scenario's tov geen ingrepen

bestudeerd verkeersvolume

Uitbreiding Brusselse Ring

Rekeningrijden

R0 Noord

33%

-10%

R0 rest

1%

-9%

toekomende snelwegen

3%

-20%

alle snelwegen

6%

-14%

Brussel (auto)

0%

-20%

Vilv-Mach-Zav-Steen (auto)

-2%

-23%

Brussel Openb Vervoer (OV)

-2%

11%

Vilv-Mach-Zav-Steen OV

-2%

11%

Vilv-Mach-Zav-Steen staat voor Vilvoorde Machelen Zaventem Steenokkerzeel

 

Shoppingcentra