Verbreding Brusselse ring stelt 1 miljoen mensen bloot aan te veel fijn stof

967.525, of bijna één miljoen inwoners van Brussel en de Vlaamse rand zullen te veel ultra fijn stof inademen als de Vlaamse regering doorzet met haar plannen om de Brusselse ring te verbreden. 220.000 zijn kinderen onder 18 jaar, die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling. Dat bleek toen Bond Beter Leefmilieu de cijfers van het Milieueffectenrapport (MER) voor de ‘optimalisatie’ van de Brusselse ring toetste aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“Wij kunnen alleen maar vaststellen”, aldus Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu, “dat de Vlaamse regering niet wakker lag van luchtvervuiling en de gezondheid van haar bevolking, toen ze de beslissing nam om de Brusselse ring te verbreden. Als het verkeer maar vlotter kan doorstromen.”

Het MER berekent hoeveel mensen blootgesteld worden aan ultra fijn stof (PM 2,5) bij uitbreiding van de ring met parallelle rijstroken. Vervolgens vergelijkt het MER deze cijfers enkel met de Europese normen. Deze Europese normen zijn een politiek compromis en daardoor veel soepeler dan de normen van de WHO, die gebaseerd zijn op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Uit meerdere studies bleek dat de Europese luchtkwaliteitsnormen vanuit gezondheidsoogpunt te zwak zijn en heel wat ernstige gezondheidsproblemen niet aanpakken, zoals baby’s met een te laag geboortegewicht, meer kinderen met astma, …

Luchtkwaliteit