Verdeling Europese 2030-klimaatdoelstelling: “Onvoldoende ambitieus, en toch heel wat werk op de plank voor ons land” | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Verdeling Europese 2030-klimaatdoelstelling: “Onvoldoende ambitieus, en toch heel wat werk op de plank voor ons land”

Persbericht 20/7/2016 van BBL, Greenpeace en WWF

Vandaag stelt de Europese Commissie de vertaling van  de Europese 2030-klimaatdoelstelling voor de verschillende lidstaten voor. België moet de uitstoot van broeikasgassen van zijn gebouwenbestand, transportsector en landbouw terugdringen met 35% tegen 2030. De Belgische milieubeweging klaagt het gebrek aan ambitie aan en vraagt tegelijk de Belgische overheden naar de nodige maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen.

Te zwak voor internationale afspraken

De milieubeweging vraagt de Belgische overheden om de verkoop van wagens met verbrandingsmotor ten laatste tegen 2030 uit te bannen, om stookolieketels onmiddellijk uit te faseren en om een strategie te lanceren ter promotie van plantaardige voeding.

“In zijn geheel wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met 30% verminderen. Die doelstelling past allereerst niet in de internationale afspraken van Parijs om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. Het Europees voorstel ligt in lijn met een globale opwarming van maximaal 2,4 graden Celsius. Dat is ver boven de grens van ‘gevaarlijke klimaatverandering’. Bovendien negeert het de groei in jobs en duurzame investeringen die ambitieuze klimaatactie met zich meebrengt, en bevat het nog te veel achterpoortjes, zodat lidstaten aan hun verplichtingen kunnen ontsnappen,” stelt Julie Vandenberghe van WWF vast.

Ingrijpende Belgische maatregelen nodig

“Ondanks de zwakke Europese ambitie blijft het deel van de doelstelling dat België moet realiseren een uitdaging voor ons land (1), die ingrijpende maatregelen vergt. De milieubeweging vraagt de Belgische overheden om de verkoop van wagens met verbrandingsmotor ten laatste tegen 2030 uit te bannen, om stookolieketels onmiddellijk uit te faseren en om een strategie te lanceren ter promotie van plantaardige voeding”, zegt Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

Bond Beter Leefmilieu lanceerde in de aanloop naar de Vlaamse klimaattop een gereedschapskist voor de Vlaamse overheid om te evolueren van een fossiele naar een hernieuwbare, circulaire economie. (2)

Ook verdeling 2020-doelstelling is nog steeds niet rond

De milieubeweging wijst er verder op dat de Belgische verdeling van de 2020-klimaatdoelstelling nog altijd niet rond is op het moment dat de Europese Commissie al het vervolgtraject voor 2030 voorstelt. 

“Europa maar ook België lijken de klimaattop in Parijs alweer vergeten. Onze bevoegde ministers kibbelen al jarenlang over wie hoeveel euro’s krijgt uit Europese emissierechten, en ondertussen blijft actie uit. Ambitieus klimaatbeleid biedt ons land nochtans zo veel voordelen, zoals een betere gezondheid of besparingen op fossiele brandstoffen. Ons land zou een koploper kunnen zijn in plaats van achteraan te hinken,” aldus Joeri Thijs van Greenpeace.

(1) De grafiek hieronder toont de Belgische broeikasgasemissies over de periode 2010 tot 2030. De groene lijn duidt op de voortzetting van de huidige trend met bestaande maatregelen. De rode lijn duidt op de Belgische klimaatdoelstellingen in het kader van de Europese klimaatdoelstellingen.

Tekst
Een onderschrift

(2) Na Parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in tien jaar. 21 beleidspistes voor een disruptief klimaatbeleid (link)

Meer over #Dieselgate

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit