Verdubbeling winkelleegstand in de steden

Volgens een onderzoek van IDEA consult is de leegstand van winkels de voorbije vijf jaar verdubbeld. Vooral in de binnensteden is de leegstand groot: gemiddeld 11 procent van de winkels staat er leeg, met uitschieters tot boven 35 procent. In absolute cijfers is de leegstand in de centra verdubbeld van 227.000 vierkante meter naar ruim 450.000 vierkante meter. Tegelijk blijkt dat het winkelaanbod in de periferie, in baanwinkels en shoppingcentra, de afgelopen vijf jaar gevoelig is toegenomen met maar liefst 1,5 miljoen vierkante meter. Dat enorme aanbod aan baanwinkels en shoppingcentra maakt de handel in de binnenstad kapot. Sint-Niklaas is daarvan het trieste bewijs: sinds de komst van het Waasland shoppingcentrum aan de rand van de stad, staat het stadscentrum op nummer 1 wat leegstand betreft.

UNIZO vraagt op basis van deze cijfers dat de Vlaamse regering een moratorium op baanwinkels invoert. Zo ver wil de regering niet gaan. Er komt wel een nieuw decreet op handelsvestigingen, waarmee minister-president Kris Peeters de leegstand in de stadskernen tegen wil gaan en een kernversterkend winkelbeleid wil ondersteunen. Maar ondertussen blijft diezelfde minister-president in het Vlaams parlement de komst van Uplace verdedigen. In antwoord op een parlementaire vraag antwoordde Peeters dat alle vergunningen zijn aangevraagd en de nodige kredieten in de begroting zijn vastgelegd om de toegangswegen, de vrije busbaan en de fietsverbinding naar Uplace aan te leggen. Met Uplace zou er in één klap 200.000 vierkante meter winkel- en horecaruimte bijkomen in de periferie. Erg kernversterkend is dat niet.

Bouwshift