Vergeet de verduurzaming van je logistiek niet!

Herbekijk de sessie van de Inspiratiedag Duurzame Bedrijfsmobiliteit van 17/12/2021.

De impact van logistieke stromen op de ecologische voetafdruk van een onderneming of organisatie wordt vaak onderschat. Bart Dumoulin, coördinator van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek, verheldert de probleemstelling en legt de link naar mogelijke oplossingen. De Gentse universiteit deed een project om de eigen logistieke stromen te verduurzamen. Liesbeth Vandamme, coördinator logistieke processen en projecten aan de UGent schetst hun aanpak, de resultaten, hun lessons learned en hoe ze hiermee verder aan de slag gaan. We gaan ook met de deelnemers van de sessie in gesprek over welke drempels en oplossingen zij zien om de logistiek van hun organisatie te verduurzamen.

Duurzame stedelijke logistiek Netwerk Duurzame Mobiliteit Duurzame stedelijke logistiek

Meer over Duurzame stedelijke logistiek