Verlenging Doel 1 & 2 legt windmolens stil

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF veroordelen de beslissing van de federale regering om de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer op te houden. “Op de dag dat in Parijs de klimaattop start en België de Fossil of the Day krijgt, beslist de regering hiermee een kruis te maken over toekomstige investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Als ons land het label van failed state wil afschudden, zal het toch beter moeten doen dan dit.”

Zeker nu beslist werd om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten, zijn Doel 1 en 2 niet nodig om het licht te laten branden. Integendeel. Door al onze kerncentrales weer te laten draaien, zullen we de komende jaren meer en meer windmolens moeten stilleggen omdat we te veel elektriciteit produceren. Om onze CO2-uitstoot duurzaam te laten dalen, moeten we nochtans inzetten op veel meer hernieuwbare energie en energiebesparing. Kerncentrales produceren echter constant elektriciteit en houden zo een star energiesysteem met een hoge energievraag in stand. Bovendien is deze constante stroomproductie niet te verzoenen met variabele energievormen zoals wind en zon.

Olivier Beys van WWF stelt: “In plaats van de klimaattrein naar Parijs te nemen waar een toekomst met 100% hernieuwbare energie op tafel ligt, bleef minister Marghem thuis om nog snel een deal met de nucleaire monopolist te sluiten. Zo blijft ze de fouten van het verleden herhalen wanneer we net vooruit moeten kijken.” De milieuorganisaties zullen dan ook alle middelen aanwenden om deze beslissing ongedaan te maken. “De verlenging van Doel 1 en 2 hangt juridisch met haken en ogen aaneen”, aldus Jan Vande Putte van Greenpeace. “Dit is niet alleen onze mening, maar die van de Raad van State: voor beide reactoren is een milieueffectenrapportage en publieke consultatie nodig.”

De kerncentrales zijn de voorbije jaren niet meteen een toonbeeld van betrouwbaarheid gebleken. Het is dus een onzinnige en onverantwoordelijke keuze om onze energiebevoorrading hierop te blijven baseren. Dit weekend gaven een dertigtal (energie)bedrijven, academici en middenveldorganisaties met een open brief al een niet mis te verstane boodschap: “Ons land zal door deze beslissing nog maar in één ding uitblinken, het oplappen van oude kerncentrales”.

Kernuitstap