Verlenging uitrijperiode voor mest, ten koste van waterkwaliteit

Minister Schauvliege heeft beslist dat de landbouwers hun mest 11 dagen langer mogen uitrijden dan wettelijk bepaald, namelijk tot 11 september in plaats van 31 augustus. De reden die de minister daarvoor opgeeft, is het slechte weer van eind augustus, waardoor de landbouwers hun mest niet zijn kwijtgeraakt. Bond Beter Leefmilieu wijst er op dat het bemesten van akkers na de oogst weinig of geen landbouwkundige waarde heeft. In het bemestingsadvies dat de Mestbank eerder deze maand uitbracht staat het zelfs letterlijk: “De stikstofvoorraad in de bodem is in normale omstandigheden voldoende om een goed ontwikkeld vanggewas te krijgen. Het bemesten van de percelen na de oogst van de granen is dus niet noodzakelijk”. Aan zij die toch nog dierlijke mest willen uitrijden raadt de Mestbank aan voor stalmest of compost te kiezen, omdat die trager afbreken. De voorwaarden die minister Schauvliege stelt, nemen het advies van de Mestbank niet over en beperken zich tot de verplichting om een groenbemester of wintergraan in te zaaien. Daardoor kan een deel van de nutriënten toch nog worden opgenomen, zodat dat deel niet uitspoelt naar het water.

De waterkwaliteit in Vlaanderen is nog altijd een van de slechtste van Europa. Tegen deze achtergrond betreurt Bond beter Leefmilieu de beslissing van de minister.

Waterkwaliteit