Verlichting gebouwen aanpassen kan stroomtekort vermijden

Een nieuwe studie toont mogelijkheden om de piekvraag te verminderen

Elektriciteitsbesparing is de grote afwezige in het debat over de bevoorradingszekerheid en het vermijden van black-outs. Onterecht vinden de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en Inter-environnement Wallonie. Met een studie in de hand tonen ze dat onder andere verlichting een aanzienlijke bijdrage kan leveren om de vraag op piekmomenten te verminderen.

De studie, die 3Euitvoerde op vraag van de milieubeweging, toont aan dat enkele welgemikte elektriciteitsbesparingsmaatregelen al een wezenlijk verschil kunnen maken voor onze bevoorradingszekerheid.

1.116 megawatt minder

Slechts drie goed gekozen ingrepen kunnen de piekvraag verminderen met 1.116 megawatt. Het gaat om:

  • de gedeeltelijke vervanging van elektrische verwarming in huishoudens,
  • een efficiëntere verlichting in gebouwen in de dienstensector en
  • efficiëntere en beter afgestelde pompen en motoren in de industrie.

“De verlichting in de dienstensector aanpassen heeft een effect op momenten dat de vraag naar elektriciteit zeer groot is. Zo kan deze zeer eenvoudige ingreep onze bevoorrading verzekeren, zelfs op de koudste winterdagen”, licht Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu toe. “De energiefactuur daalt en het is ook goed voor het milieu.”

De berekende besparing van 1116MW is hoger dan het vermogen van de kernreactoren Doel-1 en Doel-2 (866MW). We vergelijken dit met de voorspellingen van het Europese netwerk van de uitbaters van het hoogspanningsnet, ENTSO-E. Zij stellen dat België bij extreme kou en een hoge elektriciteitsvraag mogelijk tot 3000 MW moet invoeren. De drie maatregelen samen kunnen er voor zorgen dat ons land een derde stroom minder moet invoeren.

Naast het verminderen van de piekvraag, kunnen we zo ook 5% besparen op het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik in België, ofwel een besparing van 4 miljard kWh.

Blinde vlek voor politiek

Onze beleidsmakers laten energiebesparing nog steeds links liggen. “Onbegrijpelijk,” stelt Jan Vandermosten van WWF. “Energiebesparende maatregelen zorgen namelijk ook voor een veel lagere energiefactuur. Elke euro die we investeren in energiebesparing, levert ons 1,5 euro op. Enkel de drie maatregelen uit de studie kunnen zo al een besparing van 574 miljoen euro per jaar opleveren”.

België heeft nood aan beleidsmakers die een visie uittekenen waarin energiebesparing een centrale rol speelt. “Waarom hebben de ministers voor energie deze troef nog niet ten volle benut?”, vraagt Jan Vande Putte van Greenpeace zich verbaasd af. “Begin juli ontvouwde de regering Di Rupo I met veel trots haar uitrustingsplan, dat België in staat moet stellen de kerncentrales stapsgewijs te sluiten zonder dat het licht uitgaat. De mogelijkheid om energie te besparen, bleef daarbij tot op vandaag dode letter.”

De studie van 3E onderzocht drie specifieke maatregelen en legt zo een deel van het enorme potentieel om energie te besparen bloot. In een uitgebreidere studie becijferde E-ster in 2006 dat 6 maatregelen jaarlijks 9,5 miljard kWh kunnen besparen. Dit is het dubbele van de studie van 3E.

Om het Belgische energievraagstuk serieus te nemen moeten de politici stoppen om de hete aardappel door te schuiven van het gewest naar federale niveau en weer terug. Het is realistisch om de komende drie jaar 5% minder energie te verbruiken door een energiebesparingsplan uit te tekenen voor alle sectoren. De piekvraag kan zo dalen met op zijn minst 1.116MW. “Dit creëert een comfortabele situatie om de kernuitstap te realiseren,” besluit Jan Vande Putte van Greenpeace.

Energiebesparing