Versterken van de circulaire economie dankzij datamining | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Versterken van de circulaire economie dankzij datamining

De projectoproep wil steun verlenen aan initiatieven van cocreatie die leiden tot projecten op het gebied van de circulaire economie (mobiliteit, materiaal- of energiestromen, afvalverwerking, voedselverspilling,…), door gebruik te maken van het potentieel van data. Het proefproject is een echt laboratorium waar, op het niveau van een territorium, actoren actief meewerken aan het doorgronden, analyseren en gebruiken van data in projecten van circulaire economie. Het project gaat om een proces van co-creatie. De bestaande of te genereren data maken het voor de actoren mogelijk om een diagnose op te stellen, een gemeenschappelijk visie en strategie te ontwikkelen en concrete oplossingen door te voeren. Steun van 15.000 tot 20.000 euro, indienen tot 13 mei.

> Ontdek meer

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL