Vijf lokale overheden starten met gemeenschappelijk eco-wonen

Vandaag maken Bond Beter Leefmilieu en vzw Samenhuizen bekend welke vijf steden of gemeenten grond ter beschikking stellen voor gemeenschappelijk eco-wonen. Op die gronden zullen de bewoners een eigen stek hebben, maar ook bepaalde ruimtes delen. Dit levert ecologische en sociale voordelen op.

De interesse voor dit nieuwe project was onverwacht groot; wel 23 lokale overheden stelden zich kandidaat. Daaruit selecteerden de twee vzw’s: Leuven, Sint-Niklaas, Kortrijk, Turnhout en Houthalen-Helchteren. Deze gelukkigen krijgen deskundige begeleiding van Bond Beter Leefmilieu en vzw Samenhuizen.  

Vandaag op de Open Dag Samenhuizen bezoeken honderden mensen plekken waar mensen samen wonen. De ideale gelegenheid om bekend te maken welke lokale overheden tot actie overgaan. Eind januari lanceerden Bond Beter Leefmilieu en vzw Samenhuizen een oproep met de vraag welke steden en gemeenten begeleiding wilden voor het starten van een gemeenschappelijk eco-wonen project. Enkel gronden gelegen in de stads- of dorpskern kwamen in aanmerking en de projecten moesten klimaatvriendelijk zijn. Maar liefst 23 lokale actoren uit Vlaanderen stelden zich kandidaat. Bijna in alle dossiers hadden de steden en gemeenten al een concrete site in gedachten.

“De respons was verbazingwekkend. Dit hadden we 5 à 10 jaar geleden nooit kunnen dromen. We hebben de interesse de laatste jaren enkel zien groeien. De tijd is er dan ook rijp voor om deze interesse in daden om te zetten. Iedereen voelt ondertussen de urgentie om de grote uitdagingen, zoals kleinere gezinnen, vergrijzing en gebrek aan ruimte, aan te gaan,” vertelt Sofie Deberdt van vzw Samenhuizen

Een van de geselecteerde kandidaten, Ridouani schepen van leefmilieu en vastgoed in Leuven ziet ook veel troeven: “Met het gemeenschappelijk woonproject op de Geldenaaksebaan wil de stad particulieren ondersteunen in hun zoektocht naar een betaalbare, duurzame woning die niet alleen voor henzelf, maar ook voor de hele omgeving een meerwaarde vormt. Deze vorm van samen wonen past ook perfect binnen de plannen van Leuven om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn.”

Hoewel de interesse groot is en de troeven talrijk, blijkt het in de praktijk voor geïnteresseerde woongroepen moeilijk om een geschikt stuk grond of gebouw aan te kopen. Het beslissingsproces in een groep duurt langer waardoor andere gegadigden sneller met de grond weg zijn. “De geselecteerde steden en gemeenten helpen dit obstakel uit de weg door gronden of gebouwen voor te behouden voor gemeenschappelijk eco-wonen,” vertelt Jessika De Lille van Bond Beter Leefmilieu. “Ook het milieu profiteert daar van. Door samen te bouwen en te wonen kan je veel meer doen op minder ruimte. Je kan logeerkamers, een bureel, de tuin, auto’s delen en blijft toch hetzelfde comfort behouden.”

Geïnteresseerde kandidaat-bewoners kunnen hun interesse laten blijken op www.gemeenschappelijk-ecowonen.be.

Verdere info

De geselecteerde projecten (vanaf 17/5)

www.gemeenschappelijk-ecowonen.be

Het project gemeenschappelijk Eco-wonen

Omdat de voordelen van gemeenschappelijk eco-wonen zo groot zijn maar er nog weinig praktijkervaring is, zetten Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen vzw met de steun van de Vlaamse overheid en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een project op voor lokale besturen. Bedoeling is vijf lokale besturen individueel te begeleiden om zo op korte tijd tot meer projecten te komen.

Het project houdt concreet in dat de geselecteerde steden en gemeenten een stuk grond of een gebouw in eigendom van de stad of gemeente gedurende een periode vrijhouden voor gemeenschappelijk eco-wonen. Doordat de grond vrijgehouden wordt krijgen groepen voldoende tijd om zich met een goed dossier kandidaat te stellen. De gronden zullen tegen eind 2015 overgedragen worden aan de groepen die aantonen het meest te zullen bijdragen aan klimaatvriendelijke kernversterking.

De begeleiding van de vijf geselecteerden omvat advies bij de keuze van de site, het opstellen van selectiecriteria bijvoorbeeld voor duurzaamheid, het opstellen van een lastenboek, de procedure van overdracht aan een groep, het communicatieplan en de communicatie (er komen o.a. infosessies voor geïnteresseerden). Ook begeleiding van kandidaat groepen is mogelijk.

Bedoeling is zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun beurt anderen kunnen inspireren.

Open Dag Samenhuizen

Op deze dag openen tientallen bestaande woongemeenschappen hun deuren voor het grote publiek.

Meer info

Dit project is mogelijk met de steun van de Vlaamse overheid en het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
 

Duurzaam bouwen en wonen