Vlaams Parlement onderzoekt Elektrische Mobiliteit

Bijna dag op dag een maand na de succesvolle conferentie “Elektrische Mobiliteit 2020’ van Bond Beter Leefmilieu, was het de beurt aan het Vlaams Parlement om zich over de uitdaging te buigen. Afgelopen woensdag hield de parlementaire commissie economie en innovatie van het Vlaams parlement, onder voorzitterschap van Matthias Diependaele (N-VA) een hoorzitting naar aanleiding van het voorstel van resolutie over elektrische voertuigen dat Groen! in maart had ingediend. Bond Beter Leefmilieu, Umicore, Volvo, Vito en het mobiliteitslaboratorium Baanbrekers werden om hun visie gevraagd.

Kurt Vandeputte (Umicore) benadrukt het grote economisch en industrieel potentieel van elektrische mobiliteit voor Vlaanderen vroeg een actief, vooruitstrevend beleid voor de elektrische wagen.  Hij pleit er uitdrukkelijk voor elektrische wagen te koppelen aan groene stroom. Vlaanderen heeft volgens Vandeputte alles in huis om succesvol de Elektrische wagen in te voeren. Slechts één cruciaal element in de industriële keten ontbreekt ons: de batterijproductie. Umicore wil dan ook dat de Vlaamse overheid versneld werk maakt van het aantrekken van een batterijproducent.

 

Van de zijde van de klassieke automobielindustrie, manif esteert vooral het Gentse Volvo zich. Het bedrijf wil dit en volgend jaar 350 elektrische auto’s uitt esten.

Jan Turf ( Bond Beter Leefmilieu) wijst er op dat de industriële ontwikkeling er maar kan komen als er zich in eigen regio een marktpotentieel ontwikkelt. Die markt kan niet enkel b estaan uit de elektrische ‘klassieke’ gezinswagen, maar zal ook plaats moeten maken voor lichte en ultralichte (overdekte) twee, drie of vierwielers. Dit zal gepaard gaan met nieuwe, slimme, mobiliteitsconcepten. Hij wees er op dat hier voor KMO’s in Vlaanderen een uitdaging ligt. Daarom moet minister Lieten vooral de consument goed betrekken bij de ‘proeftuin elektrische mobiliteit’ en vertrekken vanuit nieuwe visies op mobiliteit en nieuwe businessmodellen.

Jan Schaeffer (Vito) legt de klemtoon op de uitbouw van een slim elektriciteitsnet, terwijl Kris Peeters (niet de minister president, maar zijn naamgenoot, mobiliteitsdeskundige van “Baanbrekers”), waarschuwt dat de elektrische auto weliswaar een interessant potentieel heeft, maar dat er nog een lange weg te gaan is en dat er nog heel wat problemen kunnen opduiken. Hij pleit voor een grondig ‘technology-assesment’, maar Jan Schaeffer spreekt hem tegen, die wijst er op dat een klassiek ‘technology-assesment’ vandaag achterhaald is. Schaeffer ziet een potentieel in transitiemanagement (leren al doende) als meer dynamische benadering.

De hoorzitting toont opnieuw aan dat de elektrische auto kansen biedt voor Vlaanderen, zowel op het vlak van mobiliteit, milieu als economie.

Filip Watteeuw, die namens Groen! de motie indiende, stelde in zijn slotwoord dat de hoorzitting zeer boeiend was, en kondigde aan het voorstel van resolutie te zullen herwerken op basis van de bijkomende inzichten.

Elektrische wagens