Vlaams parlement onderzoekt oorzaken wateroverlast | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaams parlement onderzoekt oorzaken wateroverlast

Erik Grietens

donderdag 25 november 2010

Naar aanleiding van de recente overstromingen slaan de commissies Leefmilieu/Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken/Infrastructuur de handen in elkaar. In deze samengevoegde commissie zullen de oorzaken van de overstromingen worden onderzocht, zal een stand van zaken worden opgemaakt over het waterbeheer in Vlaanderen en zal bekeken worden op welke punten het beter kan.

Bond Beter Leefmilieu werkt ondertussen aan een dossier over de watertoets bij ruimtelijke plannen. Een hele reeks ruimtelijke uitvoeringsplannen voor woon- en bedrijvenzones worden door BBL gescreend, om na te gaan of en hoe de watertoets doorwerkt in deze plannen voor nieuwe woon- en bedrijvenzones. Een eerste conclusie is alvast dat de voorstellen uit de watertoets onvoldoende doorwerken in de wettelijk, stedenbouwkundige voorschriften van ruimtelijke plannen. Meestal worden maatregelen tegen wateroverlast enkel opgenomen als een ‘mogelijkheid’, maar bijna nooit als een juridisch dwingende verplichting. Een sterkere doorwerking van de watertoets in ruimtelijke plannen dringt zich dan ook op. Kent u zelf voorbeelden van ruimtelijke plannen waarin de watertoets onvoldoende werd ingevuld? Geef die dan zeker door aan BBL!