Vlaamse haast met opslag CO2

Zeer vreemd schouwspel dezer dagen in de Vlaamse regering. Met haast en spoed moet een Europese milieurichtlijn worden omgezet, nog voor ze goed en wel door de Europese instellingen is afgerond. Waarlijk een unicum! De regering bracht zelfs de andere gewesten of de federale overheid niet de hoogte. De richtlijn in kwestie behandelt de opslag van CO2 onder de grond. CO2-opslag is een technologie waar vooral de promotoren van steenkoolcentrales hun profijt hopen mee te halen. Het toeval wil dat er nu net twee aanvragen lopen voor  nieuwe steenkoolcentrales in de havens van Antwerpen en Gent. Zo werkt EON aan een vergunningsdossier voor een centrale van 1600 MW, goed voor een uitstoot van 6 miljoen ton CO2 per jaar.

Om de gigantische uitstoot goed te praten, doet EON alsof het al een oplossing vond voor al die CO2. Die willen ze onder de grond stoppen. Ergens in Nederland of België. Alleen staat de wetgeving daarover nog niet op punt. Maar gelukkig snelt de Vlaamse regering te hulp, met een in zeven haasten van de Europese ontwerpteksten overgeschreven Vlaams decreet.

Uit het Schleipner-fiasco leren we alvast dat de technologie van CO2-opslag nog zeer verre van zeker is. Bovendien biedt CO2-opslag geen oplossing voor de andere problemen van steenkool – zoals de uitstoot van kwik.

De Minaraad boog zich over het ontwerpdecreet en keurde vrijdag 23 januari een snedig advies goed. Het advies somt een hele reeks bedenkingen en problemen bij het decreet op.

Luchtkwaliteit