Vlaamse klimaattop: schitterende engagementen, weinig beleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse klimaattop: schitterende engagementen, weinig beleid

Op de tweede Vlaamse klimaat- en energietop maakte de overheid heel wat hoopgevende klimaatengagementen kenbaar. Een klimaattransitie vergt toewijding van het bedrijfsleven en middenveldorganisaties. De brede samenleving toonde ‘goodwill’. Maar politieke sturing ontbrak.

Heel wat middenveldorganisaties, bedrijven en burgers maakten hun klimaatengagementen kenbaar in de aanoop van de tweede Vlaamse klimaattop. Dit geeft een duidelijk signaal aan de overheid: ‘er is een publiek draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid’. 

Donderdag werden die hoopgevende engagementen voorgesteld. De regering zette voornamelijk de bedrijven in de kijker die onderzoek doen naar klimaatvriendelijke productiemethoden, hun energiegebruik sterk verminderen en hun daken volleggen met zonnepanelen.

Puzzel

Hans Bruyninckx, voormalig voorzitter van Bond Beter Leefmilieu en hoofd van het Europees Milieuagentschap, drukte de beleidsmakers nog eens op het hart dat ‘systeeminnovatie’ de enige oplossing biedt. Vrij vertaald: ‘op de schop met alles wat werkt op fossiele brandstoffen’.

Als een puzzel pasten alle stukjes in elkaar: het hoofd van het Europees milieuagentschap berekende de theoretische noodzaak, de brede samenleving gaf aan de nodige maatregelen te (willen) nemen, de politiek hoefde enkel nog binnen te koppen met een klimaatplan en concrete doelstellingen.

Maar politieke sturing ontbrak. Engagementen zijn aan te moedigen, maar zonder sturing resulteren de beste bedoelingen niet in het gewenste resultaat: CO2-nuluitstoot in 2050. Dat vergt immers een brede aanpak over alle sectoren heen, waarin de politiek een centrale rol speelt.

Klimaatbegroting

Beter zouden alle ministers samen met de voorlopers die aan bod kwamen tijdens de top een plan uitdokteren: een klimaatplan met cijfermatige doelstellingen per sector. Een dergelijke aanpak wordt gehanteerd om het gat in de begroting weg te werken: becijferde doelstellingen en concrete maatregelen om die te bereiken. De klimaatuitdaging heeft een gelijkaardige aanpak nodig.

Betonstop

Tijdens de klimaattop werd de betonstop voorgesteld. Dat de Vlaamse regering zich daarover uitspreekt is een belangrijk kantelpunt. Nog nooit eerder is de koppeling gemaakt tussen klimaatopwarming en de ruimtelijke ordening zo expliciet gemaakt. Lees er meer over in de uiteenzetting van collega Erik Grietens.

Meer over Klimaatbeleid

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit