Vlaamse Regering laat gezinnen betalen voor energiebeleid

Deze week was er heel wat discussie over onze stroomfactuur. Het Vlaams Parlement besprak een voorstel van de Vlaamse Regering om bedrijven een kleiner deel te laten betalen van de groenestroomfactuur. Gezinnen en de NMBS moeten verhoudingsgewijs meer betalen. BBL reageerde samen met ABVV, ACV en Samenlevingsopbouw.

Financiering moet rechtvaardig en slim

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om een heffing in te voeren voor de financiering van het energiebeleid. Hiermee zou de regering in de eerste plaats de schuldenberg voor de financiering van de zonnepanelen uit het verleden willen wegwerken. De regering stelt echter dat het mogelijk moet zijn om met deze heffing het volledige energiebeleid (premies voor energiebesparing, sociaal energiebeleid, hernieuwbare energie) te financieren. De heffing is een vaste bijdrage per afnamepunt. Ook hier ligt de kost voor gezinnen verhoudingsgewijs veel hoger dan voor bedrijven. Een korte persreactie vindt u hier.

BBL-beleidsmedewerker energie Sara Van Dyck: “De financiering van de energietransitie moet op een rechtvaardige manier gebeuren en een efficiënter en slimmer energiebeleid stimuleren. Dat vraagt een open en transparant debat. Dit gebeurt vandaag totaal niet.”

Windenergie