Vlaanderen blijft achter op vlak van waterzuivering | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaanderen blijft achter op vlak van waterzuivering

Karlien Vandecasteele

dinsdag 20 september 2011

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde het jaarrapport Water 2010 voor op woensdag 14 september 2011 in aanwezigheid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Het jaarrapport water 2010 toont aan dat de waterkwaliteit positief evolueert als gevolg van de uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de bedrijven en de landbouw. Toch zullen er nog heel wat extra inspanningen nodig zijn als Vlaanderen de hoofddoelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water, namelijk een goede ecologische toestand tegen 2015, wil bereiken.

De VMM meet al 20 jaar de waterkwaliteit in Vlaanderen. Sinds de oprichting van de VMM werden miljarden euro’s geïnvesteerd in de uitbouw van gewestelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en collectoren enerzijds en het subsidiëren van gemeenten voor de aanleg of renovatie van rioleringen anderzijds. De laatste jaren wordt zelfs meer dan de helft van het totale milieubudget van de Vlaamse overheid uitgegeven aan rioleringen.

Als gevolg van de investeringen verhoogde de zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater de afgelopen 20 jaar van 30% naar 80%. Toch behoort Vlaanderen tot de achterblijvers op het vlak van de zuivering van het huishoudelijk afvalwater binnen Europa. Zo bedroeg het EU gemiddelde jaren geleden al rond de 80%. Hoewel wij meer investeren in rioleringen en waterzuiveringsinstallaties dan onze buurlanden ligt de zuiveringsgraad daar ruim boven de 90%. De meerkost is een gevolg van het versnipperde bebouwingspatroon in Vlaanderen. Bij een meer aaneengesloten bebouwing kunnen dergelijke nutsvoorzieningen veel efficiënter en goedkoper worden uitgebouwd.